Presunúť na hlavný obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia 2018 - 2022

(veľkosť 177 KB, formát pdf)

Všeobecne záväzné nariadenia 2014 - 2018

Všeobecne záväzné nariadenia 2010 - 2014

(veľkosť 167 KB, formát pdf)

Všeobecne záväzné nariadenia 2006 - 2010

(veľkosť 326 KB, formát pdf)
(veľkosť 248 KB, formát pdf)
(veľkosť 256 KB, formát pdf)
(veľkosť 290 KB, formát pdf)
(veľkosť 416 KB, formát pdf)
(veľkosť 304 KB, formát pdf)
(veľkosť 123 KB, formát pdf)
(veľkosť 33 KB, formát pdf)
(veľkosť 30 KB, formát pdf)
(veľkosť 32 KB, formát pdf)
(veľkosť 33 KB, formát pdf)
(veľkosť 70 KB, formát pdf)
(veľkosť 583 KB, formát pdf)
(veľkosť 163 KB, formát pdf)
(veľkosť 258 KB, formát pdf)
(veľkosť 165 KB, formát pdf)
(veľkosť 163 KB, formát pdf)
(veľkosť 164 KB, formát pdf)
(veľkosť 364 KB, formát pdf)

Všeobecne záväzné nariadenia 2002 - 2006

(veľkosť 270 KB, formát pdf)

Všeobecne záväzné nariadenia 1994 - 1998

(veľkosť 126 KB, formát pdf)
Príspevok na projekt podpory športu poskytnutý v roku 2021. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2020/001, vo výške 99 022,38 €, Názov projektu Rekonštrukcia časti strechy športovej haly na Ulici športovcov v Čadci