Presunúť na hlavný obsah

Komisie mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje mestské zastupiteľstvo.

Činnosť komisií

Mestské zastupiteľstvo zriadilo nasledovné komisie

Komisia finančná, podnikateľskej činnosti, obchodu a mestských podnikov

Predseda

Marián Kubala

Poslanci

 • PhDr. Pavol Holeštiak, PhD.
 • Ing. Peter Lariš
 • Vladimír Malík
 • Mgr. Marcel Šulo

Externí

 • Ing. Ján Drobil
 • Ing. Jozef Babuliak
 • Bohdan Fidyk
 • Dana Tománková

Sekretár

Mgr. Erika MAZANCOVÁ

Komisia výstavby, územného plánovania a investičných činností

Predseda

Mgr. Marcel Šulo

Poslanci

 • Peter Zverec
 • Marián Kubala
 • Ing. Peter Lariš

Externí

 • Anna Blahová
 • Ján Jarošík
 • Bc. Michal Urbán
 • Ján Grochál
 • Jozef Krasňan
 • Štefan Pytel
 • Ing. Dušan Haluška

Sekretár

Ing. František ŠČURY

Komisia dopravy a správy mestských komunikácií

Predseda

Peter Zverec

Poslanci

 • Mgr. Tomáš Urbaník
 • Mgr. Xénia Šurhaňáková
 • Jozef Kupka

Externí

 • Vladimír Varmus
 • Rudolf Jarabica
 • Pavol Krupik
 • Ing. Martin Kováč
 • Pavol Latka

Sekretár

Ing. Ferdinand GONŠČÁK

Komisia životného prostredia a odpadového hospodárstva

Predseda

Mgr. Peter Šimulák

Poslanci

 • Ing. Peter Lariš
 • Mgr. Slávka Zelníková
 • Mgr. Xénia Šurhaňáková

Externí

 • PaedDr. Jaroslav Velička
 • JUDr. Peter Jakubčák
 • Ing. Peter Laš
 • Pavol Latka

Sekretár

Ing. Emília ĎURANOVÁ

Komisia školstva

Predseda

Mgr. Xénia Šurhaňáková

Poslanci

 • Mgr. Dana Jašurková
 • Mgr. Slávka Zelníková
 • Mgr. Jozef Rucek
 • Mgr. Martin Klimek
 • Mária Badurová

Externí

 • Ing. Milan Liščák
 • Ing. Anton Freiwald
 • Mgr. Miriam Bzdiliková

Sekretár

PaedDr. Ján POLÁK

Komisia mládeže, športu a voľnočasových aktivít

Predseda

JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD.

Poslanci

 • Jozef Kupka
 • Vladimír Malík
 • Peter Zverec
 • Mgr. Jozef Rucek
 • Mgr. Tomáš Urbaník

Externí

 • Daniel Roman
 • Bc. František Ujházi
 • Marián Kapusta
 • Milan Pollák
 • Mária Hrudálová

Sekretár

PaedDr. Ján POLÁK

Komisia sociálna, zdravotná a bytová

Predseda

MUDr. Anna Korduliaková

Poslanci

 • Marián Kubala
 • Mgr. Dana Jašurková
 • Ing. Rudolf Cyprich

Externí

 • PaedDr. Danka Jašurková
 • Oľga Kostková
 • Mgr. Iveta Ligačová
 • Román Habčák
 • Mgr. Dana Jantuliková
 • Jaroslava Miníková
 • Ing. Ján Drobil

Sekretár

Ing. Božena CVEČKOVÁ

Komisia pre prevenciu protispoločenskej činnosti

Predseda

Jozef Kupka

Poslanci

 • Marián Kubala
 • Peter Zverec
 • Vladimír Malík
 • Mgr. Jozef Rucek

Externí

 • Román Hapčák
 • Ladislav Blahovec
 • Alžbeta Jacková
 • Peter Staškovan
 • Bc. Peter Rusnák

Sekretár

mjr. Mgr. František LINET

Komisia kultúry, cestovného ruchu a medzinárodných vzťahov

Predseda

Mgr. Dana Jašurková

Poslanci

 • Mgr. Slávka Zelníková
 • PhDr. Pavol Holeštiak, PhD.
 • Mgr. Martin Klimek
 • Mgr. Xénia Šurhaňáková

Externí

 • Mgr. Silvia Petreková
 • DIS. art. Stanislav Cyprich
 • Mgr. Viera Strýčková
 • Mgr. Martin Turóci
 • Ing. Peter Glasnák
 • Mgr. Vladimír Adámek

Sekretár

Mgr. Katarína ŠULGANOVÁ

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií verejných funkcionárov

V zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Predseda

Mgr. Marcel Šulo

Poslanci

 • Mgr. Michal Duraj
 • Mgr. Martin Klimek
 • Mgr. Peter Šimulák
 • PhDr. Pavol Holeštiak, PhD.
 • JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD.