Presunúť na hlavný obsah

Komisie mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje mestské zastupiteľstvo.

Činnosť komisií

Mestské zastupiteľstvo zriadilo nasledovné komisie

Komisia finančná, podnikateľskej činnosti, obchodu a mestských podnikov

Predseda

Marián Kubala

Poslanci

 • PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., RSc.
 • Ing. Peter Lariš
 • Ing. Marián Hlaváč, MBA
 • Juraj Vrba
 • Mgr. Tomáš Urbaník

Externí

 • Doc. Ing. Michal Varmus, PhD.
 • Mgr. Ľubomír Škorvánek
 • Ing. Dana Tománková
 • František Beleš
 • Janka Brčicová

Sekretár

Mgr. Erika MAZANCOVÁ

Komisia výstavby, územného plánovania a investičných činností

Predseda

Ing. Marián Hlaváč, MBA

Poslanci

 • PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., RSc.
 • Juraj Vrba
 • Mgr. PhDr. Martin Solik, PhD.
 • Ing. Rudolf Cyprich
 • JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD.
 • Ing. Milan Gura

Externí

 • JUDr. Daniel Jurčaga, MPH, MBA, LL.M.
 • Vladimír Varmus
 • Mgr. Silvia Holeščáková                          
 • Ing. Jozef Chabroň

Sekretár

Ing. František ŠČURY

Komisia dopravy a správy mestských komunikácií

Predseda

Mgr. Xénia Šurhaňáková

Poslanci

 • Mgr. Tomáš Urbaník
 • Mgr. Martin Klimek

Externí

 • Ing. Jozef Majchrák
 • Mgr. Ľubomír Škorvánek
 • Jozef Drahňák
 • Marián Kajánek
 • Pavol Latka
 • PaedDr. Peter Húšťava, PhD.
 • Michal Kopera                                    
 • Ing. Martin Dej

Sekretár

Ing. Elena Grambličková

Komisia životného prostredia a odpadového hospodárstva

Predseda

Ing. Peter Lariš

Poslanci

 • Ing. Marián Hlaváč, MBA
 • Juraj Vrba
 • Mgr. Viera Strýčková

Externí

 • Bc. Tomáš Formánek  
 • Bc. Katarína Janesová
 • Ing. Peter Laš
 • Ing. Tomáš Michalata
 • Ing. Ľubomír Špilko
 • David Mosor
 • Mgr. Ľubomír Škorvánek

Sekretár

Ing. Emília ĎURANOVÁ

Komisia školstva

Predseda

Mgr. Viera Strýčková

Poslanci

 • Mgr. Vladimír Jurga
 • Mgr. Yvonne Marjaková
 • Mgr. Xénia Šurhaňáková

Externí

 • Mgr. Stanislava Ďurišová Latková
 • Ing. Štefan Holeščák
 • Mgr. Dagmar Šamajová
 • Mgr. Slávka Zelníková
 • Mária Badurová
 • Mgr. Jozef Rucek
 • Mgr. Janka Koperová

Sekretár

Ing. Petra Ďuranová

Komisia mládeže, športu a voľnočasových aktivít

Predseda

Mgr. Tomáš Urbaník

Poslanci

 • Jozef Kupka
 • Vladimír Malík

Externí

 • Jozef Janošík
 • Ing. Miroslav Michalina
 • Mgr. Milan Pollák
 • Mgr. Jaroslav Klus
 • Mgr. Marián Kapusta
 • Bc. Eduard Halada
 • Mgr. Pavol Sedláček
 • Mária Hrudálová

Sekretár

Ing. Petra Ďuranová

Komisia sociálna, zdravotná a bytová

Predseda

RNDr. Anna Belousovová

Poslanci

 • Marián Kubala
 • Mgr. Michal Duraj
 • JUDr. Ing. Jozef Vražel, PhD.
 • Ing. Rudolf Cyprich

Externí

 • Mgr. Dana Jantulíková
 • PhDr. Eva Larišová, MBA
 • Mgr. Iveta Ligačová
 • Mgr. Oľga Hažíková
 • PhDr. Peter Jurga
 • Anna Kupková

Sekretár

Ing. Božena CVEČKOVÁ

Komisia pre prevenciu protispoločenskej činnosti

Predseda

Jozef Kupka

Poslanci

 • Marián Kubala
 • RNDr. Anna Belousovová
 • Peter Zverec
 • Mgr. Martin Briestenský
 • Roman Habčák

Externí

 • Mgr. Rastislav Kaličák
 • Bc. Franitšek Ujházi
 • Bc. Pavol Skalka
 • Bc. Peter Rusnák

Sekretár

mjr. Mgr. František LINET

Komisia kultúry, cestovného ruchu a medzinárodných vzťahov

Predseda

Mgr. PhDr. Martin Solik, PhD.

Poslanci

 • Marián Hanko
 • Mgr. Viera Strýčková
 • Vladimír Malík
 • Mgr. Martin Klimek

Externí

 • Ing. Ľubomír Martiniak
 • Mgr. Miroslava Boháčiková
 • Mgr. Martin Turóci, PhD.
 • Ing. Martin Vangel
 • Anna Blahová

Sekretár

Mgr. Katarína Lušňáková

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií verejných funkcionárov

V zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Predseda

Mgr. Michal Duraj

Poslanci

 • Mgr. Martin Klimek
 • JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD.
 • Jozef Kupka
 • Ing. Marián Hlaváč, MBA
 • Marián Kubala