Presunúť na hlavný obsah

Symboly mesta

Erb mesta

Erb mesta ČadcaNajnovší erb Čadce má štiepený štít. V prvom zelenom poli je strieborné trojvršie. Zo stredného vrchu vyrastá, podľa želania mesta, strieborný ihličnatý strom, z dvoch krajných vrchov dva strieborné listnaté stromy. V druhom červenom poli je sv. Bartolomej v zlatom rúchu, so zlatou gloriolou okolo hlavy a so zlatým nožom v pravej ruke.

Na najstaršom známom pečatidle z roku 1734 Čadca použila symbol, ktorým upozorňovala na svoje lesné bohatstvo. Zo stredného vrchu trojvršia vyrastá ihličnatá sadenička, z obidvoch bočných vrchov jeden listnatý strom. Kruhopis, v ktorom sa v slove "sigilvm" použilo písmeno V na miesto U dokazuje, že pečatidlo obce z roku 1734 malo staršiu predlohu. Jej vznik môžeme očakávať už v 16. storočí. Pre symboliku Čadce je medzníkom rok 1735 – vznik tunajšieho farského kostola. Zasvätili ho sv. Bartolomejovi a to spôsobilo, že od 18. storočia Čadca začala ako svoj znak používať postavu patróna farského kostola. Sv. Bartolomej teda vylúčil z používania pôvodný znak, ktorý upozorňoval na lesné hospodárstvo v obci.

Ďalším medzníkom v symbolike Čadce je rok 1918. V novom pečatidle je vyrytý štiepený štít. V prvom poli je zobrazený pôvodný erb Čadce – na trojvrší tri stromy a v druhom poli mladší symbol Čadce sv. Bartolomej.

Zástava mesta

Zástava mesta ČadcaVlajka mesta je bielo-zeleno štvrtená. Pomer strán je 2:3 a je ukončená zostrihom siahajúcim do jednej tretiny jej dĺžky.