Presunúť na hlavný obsah

Verejné obstarávanie

V zmysle § 7 ods. 1 písm. b)  zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je Mesto Čadca verejný obstarávateľ.

Profil mesta Čadca na Úrade pre verejné obstarávanie

Projektová dokumentácia a výkaz výmer

Archív

Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: Mesto Čadca, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca, IČO: 313971.

Zadávanie zákaziek s hodnotou viac ako 1000,- € bez DPH

  • Rok 2014 (formát pdf, veľkosť 200 KB)
  • Rok 2013 (formát pdf, veľkosť 240 KB)