Presunúť na hlavný obsah

Školy a školské zariadenia

Základné školy v meste Čadca
Názov Riaditeľ Adresa Kontakt Email
Základná škola Mgr. Zdenka Maslíková Rázusova 2260, 02201 Čadca +421 41 433 41 65 skola@zsrazusova.sk
ZŠ Jána Amosa Komenského Mgr. Simona Klieštiková Komenského 752, 022 04 Čadca +421 41 433 41 71 riaditel@zskomcadca.sk
Základná škola s materskou školou PhDr. Peter Jurga Podzávoz 2739, 022 01 Čadca +421 41 433 41 72 riaditel@skolapodzavoz.sk
Základná škola s materskou školou PaedDr. Renáta Rišianová Horelica 429, 02201 Čadca +421 41 433 41 67 zshorelica@centrum.sk
Základná škola Mgr. Katarína Materanková M. R.Štefánika 2007, 022 01 Čadca +421 41 433 41 73 zsstefanikacadca@gmail.com
Základná škola PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová Milošová u Prívary 477, 022 01 Čadca +421 41 433 90 43 zsprivary@gmail.com
Základné umelecké školy
Názov Riaditeľ Adresa Kontakt Email
ZUŠ Jozefa Potočára Mgr. Peter Bytčánek Školská 945, 022 01 Čadca +421 41 433 41 75 zusjpcadca@gmail.com
Základná umelecká škola Mgr. Dagmar Šamajová M. R. Štefánika 2007, 022 01 Čadca +421 41 433 57 40 zusstefanikacadca@gmail.com
Centrá voľného času
Názov Riaditeľ Adresa Kontakt Email
CVČ Mgr. Mária Čamborová Komenského 752, 022 04 Čadca +421 41 433 41 79 riaditelcvcca@gmail.com
Materské školy
Názov Riaditeľ Adresa Kontakt Email
MŠ Fraňa Kráľa Irena Jedináková Fraňa Kráľa 1707, 022 01 Čadca +421 41 433 41 91 msfranakrala1707@gmail.com
MŠ Milošová Mgr. Zuzana Masnicová Milošová 445, 022 01 Čadca +421 948 298 624 ms.milosova@gmail.com
MŠ Hurbanova Marta Lejtrichová Hurbanova 1155, 022 01 Čadca +421 41 433 41 89 mshurbanova1155@gmail.com
MŠ Kyčerka I SNP Mgr. Katarína Školová SNP 742, 022 01 Čadca +421 41 433 41 87 mssnpcadca@gmail.com
MŠ Janka Kráľa Janka Synáková Janka Kráľa 2392, 022 01 Čadca +421 41 433 41 90 ms.jankakrala2392@gmail.com
MŠ pri ZŠ Podzávoz PhDr. Peter Jurga Podzávoz 2739, 022 01 Čadca +421 41 433 41 72 ms@skolapodzavoz.sk
MŠ pri ZŠ Horelica PaedDr.Renáta Rišianová Horelica 429, 022 01 Čadca +421 41 433 41 67 zshorelica@centrum.sk
Školské jedálne
Názov Riaditeľ Adresa Kontakt Email
ŠJ ZŠ Rázusova Mária Suchánková Rázusova 2260, 022 01 Čadca +421 41 433 56 90 jedalen.zsrazusova@gmail.com
ŠJ ZŠ Komenského Martina Hažiková Komenského 752, 022 01 Čadca +421 41 433 58 11 jedalen@zskomcadca.sk
ŠJ ZŠ M.R. Štefánika Mgr. Zdenka Brandísová M.R. Štefánika 2007, 022 01 Čadca +421 918 215 043 sjmrstefanikaveduca@gmail.com