Presunúť na hlavný obsah

Primátor mesta

JUDr. PhDr. Matej Šimášek, PhD.

JUDr. PhDr. Matej Šimášek, PhD.

Adresa: Rázusova ulica 2312, 022 01 Čadca
Kontakt: +421 41 430 22 12, sekretariat@mestocadca.sk
Dátum narodenia: 27. septembra 1986

Vzdelanie

1993 -1997
Základná škola Rázusova v Čadci

1997 - 2005
Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci
Študijné zameranie - biológia a chémia
maturitná skúška

2005 - 2010
Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Študijný odbor: Právo (l. a II. stupeň)

2005 - 2006
Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave
Študijný odbor: Manažment a ekonomika podniku (l. stupeň - prerušené)

2010 - 2012
Právnická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe
Študijný odbor: Teorie, sociologie a filozofie práva (III. Stupeň - prerušené)

2010 - 2013
Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave
Študijný odbor: Trestné právo (III. stupeň)

2014 - 2016
Vysoká škola mezinárodních a verejných vztahu Praha
Študijný odbor: Medzinárodné a diplomatické štúdia ( II. stupeň)

Pracovné skúsenosti

2022
primátor mesta Čadca
poslanec Žilinského samosprávneho kraja,
predseda Združenia miest a obcí Kysúc

2021 - 2022
Organizácia cestostovného ruchu Kysuce
riaditeľ

2017 - 2018
Advokátska kancelária Stehura & Parteners
Advokátsky koncipient

2012 - 2014
Advokátska kancelária Mgr. Michal Mozolík
Advokátsky koncipient

2012 - 2016
Národná rada Slovenskej republiky
asistent poslanca

2017 - 2020
SPP - Distribúcia a.s.
Člen DR

2012 - 2019 (prerušenie) - 2020 (ukončenie)
SZČO

2019 - 2020
ÚPSVaR Bratislava
Riaditeľ úradu v Čadci

2012 - 2014
ÚPSVaR Čadca
Národný projekt XXl.
Predseda komisie

2015 - súčasnosť
Výbor pre mikroprojekty
Pl-SK interreg 2014 -2020
Člen

2011 - 2012
Obec Nová Bystrica
Prednosta obecného úradu

2012-2017
Obecný podnik Stará Bystrica, s.r.o.
Konateľ

2011 - 2012
OBECNÝ PODNIK stavebno - poľnohospodárskej a lesnej výroby s.r.o.
Konateľ

2017 - 2018
Salaš Zbojská - Patrik Vlček (SHR)
Rozšírenie technológie spracovania tradičných mliečnych a mäsových výrobkov
OPVaI
Projektový manažér

2016
Salaš Zbojská - ŠOP SR
Švajčiarsky finančný mechanizmus
Kaplnka a rozhľadňa Zbojská
Projektový manažér

2012 - 2014
Obec Stará Bystrica
Slováci a Poliaci športujú pod hviezdami
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Poľsko
Projektový manažér

2014-2015
Obec Stará Bystrica
Rozšírenie turistickej infraštruktúry v obciach Stará Bystrica a keka
OP CZ-SK 2007 - 2013
Projektový manažér

2015-2016
Obec Stará Bystrica
Verejné osvetlenie v obci stará Bystrica
KaHR

2017 - 2018
Projektový manažér
Obec Stará Bystrica
Podpora a propagácia kultúrneho dedičstva v slovensko - poľskom pohraničí
OP PL SK 2014 -2020

2011 - 2012
Obec Nová Bystrica
Revitalizácia verejných priestranstiev v centre Obce Nová Bystrica
Regionálny operačný program
Koordinátor projektu

2011
Obec Nová Bystrica
Hasičská stanica Nová Bystrica, prístavba, prestavba
Regionálny operačný program
Koordinátor projektu

2011
Obec Nová Bystrica
Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Nová Bystrica
Regionálny operačný program
Koordinátor projektu
2011
Obec Nová Bystrica
Kultúrne dni v obciach Nová Bystrica a Horní Lomná
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika
Projektový manažér

2011 - 2012
Obec Nová Bystrica
Cezhraničná kultúra v Obciach Nová Bystrica a keka
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika
Projektový manažér

2010 - 2013
Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave
Ústav verejného práva
Oddelenia trestného práva, kriminalistiky a kriminológie
Interný doktorand