Presunúť na hlavný obsah

Mestské podniky a organizácie

Názov Riaditeľ Adresa Tel/Fax E-kontakt
Mestská polícia Čadca mjr. Mgr. František Linet Slovenských dobrovoľníkov 985, 02201 Čadca 041 433 21 33
041 433 21 30
mspcadca@gmail.com
Dom kultúry Mgr. Ľubica Kullová Matičné námestie 1434, 022 04 Čadca 041 432 21 21
041 433 26 12
dk@mestocadca.sk
Mestský podnik služieb Pavol Latka U Juroši 284, 022 01 Čadca 041 432 30 64
041 432 78 28
mps.cadca@gmail.com
Dombyt PhDr. Juraj Kantorík Športovcov 1941, 022 01 Čadca 041 433 13 00
041 433 13 00
dombyt.cadca@gmail.com
Plaváreň Pavol Latka Ulica športovcov 1825, 022 01 Čadca 041 432 68 08 info@plavarencadca.sk
Viacúčelové zariadenie pre seniorov PhDr. Emília Hanuláková A. Hlinku, 022 01 Čadca 0905 908 618 hanulakova@vzpscadca.sk
Príspevok na projekt podpory športu poskytnutý v roku 2021. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2020/001, vo výške 99 022,38 €, Názov projektu Rekonštrukcia časti strechy športovej haly na Ulici športovcov v Čadci