Presunúť na hlavný obsah

Zápisnice zo zasadnutí komisií mestského zastupiteľstva

Zápisnice zo zasadnutí Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií verejných funkcionárov 2022 - 2026

Zápisnice zo zasadnutí Komisie dopravy a správy mestských komunikácií 2022 - 2026

Zápisnice zo zasadnutí Komisie kultúry 2022 - 2026

Zápisnice zo zasadnutí Komisie pre prevenciu protispoločenskej činnosti 2022 - 2026

Zápisnice zo zasadnutí Komisie školstva 2022 - 2026

Zápisnice zo zasadnutí komisie mládeže, športu a voľnočasových aktivít 2022-2026

Zápisnice zo zasadnutí Komisie dopravy a správy mestských komunikácií 2018 - 2022

Zápisnice zo zasadnutí Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej 2018-2022

Zápisnice zo zasadnutí Komisie životného prostredia a odpadového hospodárstva 2018 - 2022

Zápisnice zo zasadnutí komisie mládeže, športu a voľnočasových aktivít 2018-2022

Zápisnice zo zasadnutí Komisie kultúry 2018 - 2022

Zápisnice zo zasadnutí Komisie pre prevenciu protispoločenskej činnosti 2018 - 2022

Zápisnice zo zasadnutí Komisie školstva 2018 - 2022

Zápisnice zo zasadnutí Komisie finančnej 2018 - 2022

Zápisnice zo zasadnutí Komisie kultúry 2014 - 2018

Zápisnice zo zasadnutí Komisie školstva 2014 - 2018

Zápisnice zo zasadnutí Komisie finančnej 2014 - 2018

Zápisnice zo zasadnutí Komisie výstavby, územného plánovania a investičných činnosti 2014 - 2018

Zápisnice zo zasadnutí Komisie pre prevenciu protispoločenskej činnosti 2014 - 2018

Zápisnice zo zasadnutí Komisie životného prostredia a odpadového hospodárstva 2014 - 2018

Zápisnice zo zasadnutí Komisie životného prostredia a odpadového hospodárstva 2010 - 2014

Zápisnice zo zasadnutí Komisie cestovného ruchu a medzinárodných vzťahov 2010 - 2014

Zápisnice zo zasadnutí Komisie kultúry 2010 - 2014

Zápisnice zo zasadnutí Komisie školstva 2010 - 2014

Zápisnice zo zasadnutí Komisie dopravy a správy mestských komunikácií 2010 - 2014

Zápisnice zo zasadnutí Komisie výstavby, územného plánovania a investičných činnosti 2010 - 2014

Zápisnice zo zasadnutí Komisie podnikateľskej činnosti, obchodu a mestských podnikov 2010 - 2014

Zápisnice zo zasadnutí Komisie finančnej 2010 - 2014

Zápisnice zo zasadnutí Komisie pre prevenciu protispoločenskej činnosti 2010 - 2014