Presunúť na hlavný obsah

Osobnosti Čadce 2017

Kultúra

V rámci slávnostného galaprogramu venovanému 40. výročiu založenia MSZ Kysuca udelilo Mesto Čadca významné ocenenia osobnostiam, ktoré sa narodili, resp. pôsobia na pôde mesta a majú dlhodobú zásluhu na jeho rozvoji a šírení jeho dobrého mena doma i za hranicami. Z rúk primátora Čadce Ing. Milana Guru a poslankyne Mestského zastupiteľstva v Čadci MUDr. Anny Korduliakovej si ocenenia prevzali MUDr. Vladimír Gajdičiar, akad. maliar Miroslav Cipár, Ing. Jozef Vrábel a Kpt. Ladislav Oravec. Ocenenie pre Ing. Stanislava Mikovčáka prevzal jeho syn Martin. Ocenenia boli udelené v zmysle Štatútu mesta Čadca, na základe zaslaných nominácií a schválenia Mestský zastupiteľstvom v Čadci. Všetkým oceneným srdečne blahoželáme.

CENA MESTA ČADCA

MUDr. Vladimír GAJDIČIAR

lekár - gynekológ, zakladajúci člen a sólista MSZ Kysuca

* 9. jún 1949

Patrí k uznávaným a vyhľadávaným lekárom, špecialistom v odbore gynekológie a pôrodníctva v Čadci i na Kysuciach, priviedol na svet niekoľko generácií Čadčanov a Kysučanov. V roku 1973 absolvoval štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. Následne nastúpil na gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Nemocnice s poliklinikou v Čadci, kde pôsobil ako lekár a neskôr, až do roku 1995, aj na poste zástupcu primára oddelenia. V roku 1977 absolvoval 1. a v roku 1982 2. atestáciu v danom odbore. Od roku 1996 pôsobí v súkromnej praxi. Popri svojom celoživotnom poslaní lekára, ktoré vykonáva s vysokou profesionalitou a humánnosťou, sa venuje aj svojej ďalšej veľkej láske – spevu. Je zakladajúcim členom a sólistom Miešaného speváckeho zboru Kysuca, s ktorým počas 40-ročnej existencie absolvoval mnohé úspešné koncerty a festivaly doma i za hranicami. Pravidelne účinkuje aj ako sólový interpret na rôznych koncertoch, kultúrnych a spoločenských podujatiach v Čadci, čím výraznou mierou prispieva k jeho rozvoju. Jeho lásku k hudbe a kvalitný spev ocenili aj v speváckom zbore SĽUK-u, s ktorým v roku 1992 absolvoval koncertné turné v Južnej Kórei a Taliansku. So svojou rodinou žije v Staškove.

Cena mesta Čadca mu bola udelená za dlhoročné záslužné pôsobenie na poste člena a sólistu Miešaného speváckeho zboru Kysuca, za významný celoživotný prínos pre rozvoj zdravotníctva a medicínskej starostlivosti, za rozvoj kultúrneho a spoločenského života mesta Čadca a regiónu Kysúc a šírenie ich dobrého mena doma i vo svete.

Akademický maliar Miroslav CIPÁR

maliar, grafik, ilustrátor

* 8. január 1935

Patrí medzi najvýznamnejších a najvšestrannejších slovenských umelcov – venuje sa maľbe, voľnej grafike, knižnej ilustrácii, dizajnu, monumentálnej a značkovej tvorbe, tvorí sochy, divadelné výpravy aj kreslené filmy. Prostredníctvom svojej výnimočnej tvorby  šíri už celé desaťročia dobré meno Kysúc na Slovensku i za jeho hranicami. Je spoluzakladateľom Kysuckej galérie i bratislavského Bienále ilustrácií detských kníh, pracovne pôsobil aj v Indii ako expert Children´s Book Trust. Vytvoril rozsiahle a výnimočné výtvarné dielo, ilustroval viac než 250 kníh, z jeho dielne vyšlo viac než 200 logotypov, k najznámejším patria logá BHS, GMB, BIB, SNG. V roku 2015 vytvoril a daroval Mestu Čadca originálne logo mestskej galérie, na pôde ktorej sa konala výstava venovaná jeho vzácnemu životnému jubileu. V interiéri Kysuckej knižnice v Čadci nájdete jeho monumentálnu drevenú plastiku  Moje Kysuce. Popri nespočetných výstavách na Slovensku samostatne vystavoval v Prahe, Havane, Paríži, Osake, Kobe, Tokiu, Berlíne, Kolíne nad Rýnom, Washingtone, Daytone, New Delhi, Londýne. Spoločne s manželkou sa venuje aj charitatívnej činnosti, angažuje sa v oblasti publicistiky, kultúrneho a spoločenského života. V roku 1989 stál pri zrode VPN, bol jednou z hlavných osobností nežnej revolúcie. Na domácej i zahraničnej pôde získal mnohé ocenenia – vydavateľské ceny, zlatú a bronzové medaily IBA Lipsko, zlaté medaily Bienále ilustrácií Bratislava, je viacnásobným držiteľom Ceny ministra kultúry za najkrajšiu knihu roka a mnohých ďalších ocenení. Mimoriadne si cení Zlatého orla z Festivalu najkrajších kníh sveta v Nice. V roku 2001 získal Cenu primátora Bratislavy, je vyznamenaný Radom Ľudovíta Štúra I. triedy, je držiteľom  Pocty Karola Guleju i titulu Osobnosť Kysúc 2015. S manželkou Vilmou žije v Bratislave, má dve deti a štyri vnúčatá.

Cena mesta Čadca mu bola udelená za celoživotné záslužné a výnimočné dielo v oblasti tvorby a prezentácie umeleckých hodnôt, za osobitý podiel na rozvoji kultúrneho života mesta Čadca a regiónu Kysúc, za šírenie ich dobrého mena doma i vo svete.

Ing. Jozef VRÁBEL

choreograf a umelecký vedúci FS Kysučan, výtvarník

* 24. marec 1959

Patrí k popredným osobnostiam v oblasti kultúry, dlhodobo sa venuje tradičnému ľudovému umeniu a jeho šíreniu, s osobitým dôrazom na mládež. Jeho výraznými črtami sú pracovitosť, skromnosť, priateľskosť a vždy prítomná ochota k spolupráci. Vo FS Kysučan pracuje už viac než 35 rokov, umelecky ho vedie od roku 1990. Ako autor či spoluautor vytvoril mnohé jedinečné choreografie a tematické pásma, s ktorými sa súbor predstavil na domácich i zahraničných pódiách. K najúspešnejším a najpôvabnejším nepochybne patria obrazy z Kysúc – ľudová zábava z Vadičova v choreografii Hrajže mi, muzička, pásmo Na humne s goralskými prvkami zo Skalitého či Vianoce v Kysuckej vrchovine. Podieľal sa aj na tvorbe originálnych choreografií tancov  z Liptova, Podpoľania i Horehronia. Ako sólista či umelecký vedúci FS Kysučan pravidelne účinkuje v rámci Bartolomejských hodových slávností a na mnohých ďalších tematických podujatiach. Reprezentoval naše mesto i región a šíril ich dobré meno vo Francúzsku, Švajčiarsku, Izraeli, Mexiku, Poľsku, Chorvátsku, Česku, Srbsku, Taliansku. FS Kysučan sa vďaka obetavej práci Jozefa Vrábla preslávil aj na prestížnych slovenských festivaloch –  Východná, Detva, Terchová, Raslavice, Brezno, Skalité, Ochodnica. Súbor si pod jeho vedením vyslúžil obdiv odbornej i laickej verejnosti za citlivé spracovanie autentického folklórneho materiálu z regiónu Kysúc, spracovaním pastierskej a valašskej tematiky s využitím tradičných ľudových hudobných nástrojov. Jozef Vrábel patrí aj medzi dlhoročných, aktívnych a mimoriadne úspešných členov Regionálneho štúdia neprofesionálnych výtvarníkov Kysúc, pravidelne vystavuje svoje diela v rámci autorských i kolektívnych výstav Čadci v Dome kultúry, v regióne i v ďalších slovenských mestách.

Cena mesta Čadca mu bola udelená za dlhoročnú obetavú a aktívnu prácu vo Folklórnom súbore Kysučan, za záslužnú spoluprácu s Mestom Čadca v oblasti šírenia ľudových tradícií, za výrazný podiel na rozvoji kultúrneho a spoločenského života Čadce a regiónu Kysúc a šírenie ich dobrého mena doma i v zahraničí.

CENA PRIMÁTORA MESTA ČADCA

Kpt. Ladislav ORAVEC

profesionálny hasič, veliteľ Dobrovoľného hasičského a záchranného zboru v Čadci

* 26. júl 1955

Celý svoj život zasvätil, tak ako jeho otec, protipožiarnej ochrane a pomoci ľuďom. Od roku 1965 bol členom Dobrovoľného hasičského zboru v Čadci a od roku 1975 sa stal profesionálnym hasičom v HaZZ SR, kde odpracoval 36 rokov. V súčasnosti je na výsluhovom dôchodku. Za dlhoročný príkladný a zodpovedný výkon štátnej služby a osobný podiel na dosahovaní mimoriadnych služobných výsledkov v Hasičskom a záchrannom zbore v Čadci získal mnohé vyznamenania a uznania mestského, regionálneho i celonárodného významu. Je držiteľom zlatej medaily I. stupňa za 30 rokov práce v HaZZ, vyznamenania za statočnosť a hrdinský čin, ktorú mu udelil minister vnútra SR. Prezident SR mimoriadne povýšil L. Oravca za zásluhy pri zásahových povodňových prácach, ktoré postihli okres Čadca v roku 1992, kde bol veliteľom zásahu. Pravidelne sa zúčastňuje hasičských súťaží ako profesionál alebo aj ako člen DHZ. V roku 1970 sa ako dorastenec zúčastnil majstrovstiev Slovenska, kde sa umiestnil na 3. mieste. Ako profesionál sa stal s družstvom Čadce viackrát majstrom Slovenska, pričom vytvorili svetový rekord v hasičskom útoku. Veliteľom DHZ v Čadci sa stal v roku 1982 a na tomto poste pôsobí dodnes. Doposiaľ sa zúčastňuje zásahov pri požiaroch a iných živelných pohromách. Aktívne spolupracuje s Mestom Čadca a každý rok organizuje súťaž O pohár primátora Čadce. Spoločne so svojimi kolegami sa zúčastňuje a pomáha aj pri organizovaní ďalších mestských športových a  kultúrnych podujatí. Žije v Čadci. Má päť detí a šesť vnukov, všetkých vedie k práci v DHaZZ, tak ako ho v minulosti k tejto práci priviedol jeho otec.

Cena primátora mesta Čadca mu bola udelená za viac než 50-ročné obetavé a aktívne pôsobenie v dobrovoľnom i profesionálnom hasičskom a záchrannom zbore v Čadci, za významný osobný podiel na záchrane ľudských životov a majetku občanov Čadce, za vynikajúce výsledky v oblasti preventívnych a športových aktivít v danej oblasti, za záslužnú spoluprácu a šírenie dobrého mena mesta Čadca doma i v zahraničí.

Ing. Stanislav MIKOVČÁK

projektant, staviteľ, výtvarník

* 11. september 1964

V roku 1987 absolvoval štúdium na STU v Bratislave. Následne spolupracoval s úspešnými staviteľmi v Nemecku. V roku 1998 sa vrátil na Slovensko a založil svoju vlastnú spoločnosť Archekta. Vo svojej profesii projektanta a staviteľa kladie dôraz najmä na vysokú kvalitu a estetickú úroveň stavieb. Pri rôznych typoch stavieb a projektov inklinuje k dielam, ktoré v maximálnej miere zachovávajú tradičné prvky kysuckého ľudového staviteľstva, obohacujúc ich o nové materiálové i technické možnosti v modernom šate. Podpísal sa pod rekonštrukciu starej budovy Sloveny v Čadci, čím sa zachovala jej historická hodnota. Svojou architektúrou dotvára obraz kysuckej krajiny, stavia a spolufinancuje kysucké rozhľadne, spoločne so svojimi synmi a priateľmi buduje kaplnky, zvonice a ďalšie objekty, čím napomáha rozvoju turizmu a cestovného ruchu v regióne Kysúc. Významnou súčasťou jeho života je už dlhodobo aj výtvarná tvorba. Vytvára plastiky z tradičných materiálov – dreva a kovu. Svoje práce vystavuje doma i v zahraničí, pričom úspešne reprezentuje a propaguje Čadcu, Kysuce i Slovensko. V roku 2015 reprezentoval Čadcu aj na výstave v partnerskom poľskom meste Toruń. Svoje aktivity zameriava aj do oblasti športu. Je zakladateľom horolezeckého oddielu JAMES v Čadci, vybudoval horolezeckú stenu na budove svojej firmy, návštevníkov strediska zimných športov na Veľkej Rači očarila aj jeho ľadová stena.                                                              Má dvoch synov, s manželkou žije v Čadci.

Cena primátora mesta Čadca mu bola udelená za zodpovedný a profesionálny prístup pri tvorbe, obnove a uchovávaní tradičnej mestskej architektúry na pôde Čadce, za vytvorenie jedinečných objektov v prírodnom prostredí Kysúc, za osobný podiel na rozvoji cestovného ruchu, kultúrneho a spoločenského života mesta a regiónu a ich propagáciu doma i v zahraničí.