Presunúť na hlavný obsah

Sedem zastavení Pavla Mušku

Kultúra

Galéria Čadca privítala na vernisáži v piatok 13. decembra 2019 v podvečerných hodinách priaznivcov tvorby akademického maliara, Kysučana –  Pavla Mušku. Výstava pod názvom Muška 007 (v ktorej je zašifrované aj číslo spojené so životným jubileom umelca) predstavuje jeho výtvarné diela v trochu netradičnej podobe. Muška svojou výstavou poukazuje na sedem rozhodujúcich tvorivých, do umeleckého šatu odetých zastavení, ktoré mali vplyv na rozvoj jeho výtvarnej tvorby. Autor prezentuje v rôznych podobách svoje monumentálne práce v architektúre a s nimi súvisiace prípravné práce ako sú štúdie, návrhy či materiálové skúšky. K týmto zastaveniam patrí nádherná mozaika Život inštalovaná v Dome kultúry v Čadci pred divadelnou sálou (1980), originálna mozaika zobrazujúca sv. Cyrila a sv. Metoda v kostole v Radoli (2016) a taktiež najnovšie monumentálne dielo autora – všetkými farbami hrajúca unikátne vitráž Svätá rodina v novom kostole v Žiline – Budatíne, na ktorej majster Muška pracoval 7 mesiacov (2019). K ďalším autorovým tvorivým zastaveniam patria jeho art protisy, cykly pôvabných akvarelov či portrétov, ktoré majú v jeho tvorbe trvalé a nezastupiteľné miesto a na výstave nemôžu chýbať, ako aj ďalšie práce tvorené prostredníctvom modernej techniky a tlače –  inkjet print. Na výstave nepochybne zaujmú aj originálne inscenované fotografie, ktoré si umelec zvolil ako formu stvárnenia jednotlivých zastavení Krížovej cesty pre novopostavený kostol v Budatíne. Veríme, že pre návštevníkov, ktorí nepoznajú všetky spomenuté monumentálne práce Pavla Mušku, bude výstava motiváciou, aby uvedené objekty navštívili a mohli ich obdivovať v celej ich kráse a jedinečnosti.

Výstava Pavla Mušku, ktorý žije a pôsobí v Kysuckom Novom Meste, je súčasne aj pripomienkou jeho minuloročného životného jubilea (21. 6. 1949) a poďakovaním za jeho odbornú pomoc a sústavnú spoluprácu pri kreovaní a rozvíjaní našej mestskej galérie. Osobne sa vernisáže zúčastnil a zablahoželal autorovi aj primátor Milan Gura s manželkou, maliar a pedagóg prof. Jaroslav Uhel, členovia Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov Kysúc, ktoré P. Muška dlhodobo viedol a ďalší predstavitelia kultúrneho a spoločenského života, priatelia a priaznivci umenia. Vernisáž svojim vystúpením obohatili členovia Komorného kvarteta pri KKO v zložení Mária Kunáková, Anton Pohančeník, Ivan Kubiš a Pavol Šamaj. 

Výstava Muška 007 potrvá do 28. februára 2020. Garanti výstavy: Mesto Čadca a Dom kultúry v Čadci. Partner výstavy: Fond výtvarných umení. Galéria je otvorená v PO – PIA v čase 8.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hod., v prípade záujmu a pre skupiny aj v inom vopred dohodnutom čase. Vstup je voľný. Srdečne vás pozývame.

Galéria