Presunúť na hlavný obsah

Ako sa žije v divadle a s divadlom

Kultúra

Divadlo - cesta k poznaniu, je realizovaný projekt v Dome kultúry v Čadci. Jeho úlohou bolo priblížiť proces vzniku divadelného predstavenia. Ako nosnú tému si divadelníci vybrali literárnu tvorbu a život našich slovenských autorov: B.S.Timravu a P.O.Hviezdoslava. Spomínaní slovenskí autori majú v tomto roku okrúhle výročie svojho úmrtia.
Divadelné tvorivé dielne boli zamerané nielen na kultúrno-osvetovú činnosť, mali i edukatívny charakter, v podobe interaktívne podaných informácií o uvedených spisovateľoch. V tejto dobe považujeme túto cestu za vysoko aktuálnu, keďže stredoškoláci sa vyučovali dlhšiu dobu dištančnou formou. Prostredníctvom divadelných dielni sa postupne dozvedeli proces vzniku divadelného predstavenia a zároveň sa dozvedeli viac informácií o slovenských spisovateľoch, ktoré potrebujú nielen k maturitnej skúške, ale i k všeobecnému prehľadu moderného človeka.

Divadelné dielne sa realizovali v réžii Detského a mládežníckeho divadelného súboru Eva, ktorý úspešne pracuje pod vedením skúsených režisérok a scenáristiek (Eva Matysová, Mgr. Dagmar Jurgová, Mgr.Dagmar Štekláčová a Mgr. Miroslava Mravcová). Divadelné dielne boli rozdelené na tri dni v rámci víkendov (september, október, november 2021) a záverečné divadelné variácie prepojené s videoprojekciou. Vo výukovej skupine pracovalo 10 členov z DaMDS EVA a desať študentov z čadčianskych škôl. Počas projektu sa dodržiavali prísne protiepidemiologické opatrenia v súlade s Covid automatom.

Veríme, že podujatie naplnilo svoj účel, o čom hovoria i slová účastníčky projektu Timey Štrkáčovej: „Na workshope o B.S.Timrave a P.O.Hviezdoslavovi sme sa dozvedeli inovatívnou a efektívnou formou o živote uvedených spisovateľov. Mali sme možnosť spoznať reálie tej doby, kedy to ženy mali naozaj náročné a nebolo jednoduché žiť podľa svojich predstáv. Taktiež sme nahliadli za oponu divadelnej scény. Vyskúšali sme si divadelnú rutinu, ako vznikajú kostýmy, scéna, prácu s textom a jeho následnú dramatizáciu. Na vlastnej koži sme zažili atmosféru pred vystúpením. Stretli sa tu divadelníci a laici, spolupracovali sme na spoločnom diele. Bola to pre mňa jedinečná skúsenosť, keďže ja sama, sa venujem mediálnej oblasti. Čitateľom môžem prezradiť, že my z TV junior, konkrétne Margaréta Strýčková, pripravuje o spomínanom projekte videoreportáž.“

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Galéria