Presunúť na hlavný obsah

O akom navýšení za smeti hovoríme?

Mesto

Prijatím nového všeobecne záväzného nariadenia (VZN) rozhodli vo štvrtok poslanci mestského zastupiteľstva v Čadci o zvýšení poplatkov za zvoz a likvidáciu odpadov.

Od 1. januára 2020 budú platiť obyvatelia Čadce za odpad 21,90 eur ročne. Ročné zvýšenie oproti súčasnosti tak predstavuje sedem eur.     

Mestá a obce už dva roky nesmú  doplácať na likvidáciu odpadu. Prikazuje im to zákon. Znamená to, že všetky náklady musia hradiť  pôvodcovia smetí, teda, domácnosti, fyzické osoby, firmy. Ak  kontrola zistí, že mesto či obec hradilo z vlastného rozpočtu  náklady na likvidáciu odpadu, radnica bude mať problém so zákonom.

Mesto dopláca v tomto roku za vývoz smetí 170 tisíc Eur. Celkové náklady za vývoz smetí predstavujú viac ako 700 tisíc Eur.  Podľa zákona však nesmie viac samospráva hradiť tento rozdiel. Musí zreálniť  poplatky pre  občanov, ktorí sú povinní sa  podieľať  na reálnych nákladoch za spracovanie odpadu.

Na to, aby mesto vôbec nedoplácalo na vývoz komunálneho odpadu, v budúcom roku musí získať radnica od občanov a iných zdrojov 900 tisíc Eur.

Obyvatelia Čadce platia za smeti na osobu ročne 14,96 Eur. Reálne náklady na jednu osobu sú pritom 28 Eur.  Vysoká miera obyvateľov využíva zľavy na poplatkoch ako zdravotne postihnutí, v platnosti sú zľavy pre dôchodcov, pre ľudí v hmotnej núdzi, čím mesto prichádza o ďalšie zdroje.

Keď nebudeme triediť odpad, zaplatíte oveľa viac ako dnes.

Na výške poplatku sa vysokou mierou podieľa úroveň separovania odpadu v meste. Čim viac obyvatelia separujú, tým menej bude mesto platiť za likvidáciu odpadu. Čadčania separujú zatiaľ na úrovni cca 36%. Od tohto čísla sa odvíja poplatok za odvoz komunálneho odpadu. Cieľom najbližších  rokov je dosiahnuť stav separovania na úrovni 60%.

Mestu sa zvýšili náklady v oblasti likvidácie odpadov aj prevádzkou kompostárne a zberného dvora. Dvakrát ročne mesto zbiera nadrozmerný a nebezpečný odpad.