Presunúť na hlavný obsah

PF 2020

Mesto

Vážení spoluobčania, milí priatelia, prajem Vám šťastné prežitie Vianočných sviatkov, chvíle plné lásky a porozumenia pri vianočnom stole, radosť a pohodu v rodinnom kruhu. Tešme sa spoločne z nastávajúcich dní, prijímajme ich s pokorou a láskou v srdci, pomôžme a podajme ruku každému, kto to potrebuje. Zabudnime na každodenné starosti i sváry, otvorme svoje srdce a rozdávajme dobro, nájdime si pre každého pár prívetivých slov. 

V novom roku 2O2O, ktorý k nám onedlho zavíta, Vám prajem najmä pevné zdravie, šťastie a úspechy v osobnom i pracovnom živote. Vašim rodinám želám, aby v nich vládla vzájomná láska, dôvera a spolupatričnosť. Chráňme naše deti a majme úctu k šedinám.

pf 2020

PF2020