Presunúť na hlavný obsah

Prvního října jsme si připomněli Mezinárodní den seniorů

Mesto

V Domě kultury města Ostravy jsme si v úterý 1. října 2019 připomněli Mezinárodní den seniorů. Tato významná událost probíhá po celém světě už od roku 1990 na základě usnesení Valného shromáždění OSN. V tento významný den dorazilo do sálu na devět stovek hostů, kteří byli rozdělení do tří bloků.

Převážnou většinu tvořili obyvatelé obvodu Moravské Ostravy a Přívozu, ale zavítali mezi ně i senioři z Polska a Slovenska. Jednotlivé bloky zahájila paní starostka Zuzana Ožanová a místostarostka obvodu Alena Pataky. Hosté během téměř dvou hodinového představení mohli vidět ukázku magie – několikanásobného vítěze v moderní magii – Ondřeje Sládka, tanečnice vystoupily se slavným kankánem, ostravské šlágry na harmoniku a anekdoty ze staré Ostravy v podání Edy Rakuse a poslechli si také příjemnou hudbu operní a operetní zpěvačky Ludmily Zálesné za doprovodu Zdeňka Lánského a Jaroslava Domanského. Proběhla také ukázka Pole dance – ukázka tance a akrobacie u tyče.

Každá část se nesla v jiném duchu, i když program byl pro všechny stejný. Ta první proběhla v rámci evropského projektu přeshraniční česko-polské spolupráce s názvem „Senioři poznávají Ostravu a Ratiboř“

(CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001969). Polští přátelé si toto představení moc užili a těší se na další vzájemné návštěvy. V druhé části jsme přivítali seniory ze slovenské Čadce. Ti do Ostravy přijeli v rámci jiného projektu s názvem „Se seniory z Ostravy po Čadcu“ (CZ/FMP/11b/03/046). Třetí část radnice Moravské Ostravy a Přívozu uspořádala s podporou Moravskoslezského kraje v projektu „Podpora volnočasových aktivit seniorů v MOaP v roce 2019“. Společné setkávání s polskými a slovenskými přáteli bude pokračovat i nadále. Hned na začátku příštího roku budou senioři vařit regionální české a polské pokrmy v Ratiboři pod vedením profesionálního kuchaře. A se slovenskými partnery se Češi setkají v Čadci například na Kulturním dni seniorů.