Presunúť na hlavný obsah

Nominujte osobnosti Čadce na rok 2020

Mesto

Mesto Čadca pokračuje v tradícii udeľovania ocenení významným osobnostiam žijúcim, resp. pôsobiacim na pôde mesta. Nominácie osobností, ktoré si zaslúžia ocenenie za svoju celoživotnú prácu a dielo v oblasti, v ktorej pôsobia, resp. za svoj výnimočný čin, môžete posielať do 30. júna 2020 na adresu Mestský úrad, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca (na obálku napíšte heslo OSOBNOSTI), resp. na e-mail: kultura@mestocadca.sk. K nominácii priložte odôvodnenie návrhu, stručný životopis navrhovanej osobnosti a svoje kontaktné údaje (meno a priezvisko, telefón, e-mail). Anonymné návrhy nebudú akceptované.

Oblasti pôsobenia: veda a výskum, hospodárstvo a regionálny rozvoj, zdravotníctvo, humanitná a sociálna činnosť, kultúra a umenie, vzdelávanie a práca s mládežou, verejno-prospešná činnosť, šport.

V zmysle Štatútu Mesta Čadca môžu byť udelené nasledujúce ocenenia:

Čestné občianstvo – udeľuje sa osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.

Cena mesta Čadca – udeľuje sa osobám za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky v oblasti vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej práce, významný podiel a výrazné pričinenie sa o ekonomický, spoločenský a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí, záchranu ľudských životov a majetku mesta a občanov.

Cena primátora mesta Čadca – udeľuje ju primátor mesta za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta.

Doručené nominácie posúdi komisia menovaná primátorom mesta Milanom Gurom, zložená z poslancov Mestského zastupiteľstva (MsZ), členov komisií a ďalších prizvaných osobností kultúrneho a verejného života. Členovia komisie postúpia vybrané návrhy vedeniu mesta, ktoré ich predloží na schválenie poslancom Mestského zastupiteľstva v Čadci. Ocenenia budú odovzdané v rámci slávnostného programu na jeseň tohto roka. Ďalšie informácie: MsÚ Čadca, oddelenie školstva, kultúry, mládeže a športu, 041/430 22 44, 0905 47 381.

Osobnosti Čadce ocenené v rokoch 2011 – 2019

2011: Čestné občianstvo mesta Čadca: Karol Kállay, Cena mesta Čadca: MUDr. František Kostka, Mgr. Mária Marcibálová a Mgr. Vojtech Marcibál, Cena primátora mesta Čadca: Magdaléna Hacková, Juraj Šerík

2012: Čestné občianstvo mesta Čadca: Mgr. Amália Kužmová a Mgr. Pavol Kužma, Cena mesta Čadca: MUDr. Jozef Kanaba, MUDr. Věra Kufová, Eva Matysová, Cena primátora mesta Čadca: Rastislav Hajnoš, Ing. Miroslav Janík, MUDr. Peter Szeghy

2013: Cena mesta Čadca: Mgr. Peter Bytčanek, ThDr. Emil Floriš, PhD., Engelbert König, Cena primátora mesta Čadca: Ing. Ján Drobil, Mgr. Jozef Klieštik, MUDr. Karol Tome

2014: Čestné občianstvo mesta Čadca: Ing. Jozef Markulják, Cena mesta Čadca: Mgr. Nina Kopecká a Mgr. Ladislav Kopecký in memoriam, Mgr. Vladimír Kráľ, MUDr. Šimon Višňovský, Cena primátora mesta Čadca: Mgr. Ing Peter Dubec, Prof., JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc., Mgr. Milan Pollák

2015: Čestné občianstvo mesta Čadca: prof. Enrico Volpe, Cena mesta Čadca: Mgr. art Karol Kevický, Mgr. art Anton Pohančeník, Cena primátora mesta Čadca: MUDr. Roman Jablonický, Lýdia Oravcová

2016: Čestné občianstvo mesta Čadca: Michal Zaleski, prezident mesta Toruń, Cena mesta Čadca: Dagmar Dvorská, PhDr. Rudolf Gerát, Milan Toman

2017: Cena mesta Čadca: akad. maliar Miroslav Cipár, MUDr. Vladimír Gajdičiar, Ing. Jozef Vrábel, Cena primátora mesta Čadca: Ing. Stanislav Mikovčák, Kpt. Ladislav Oravec

2018: Čestné občianstvo mesta Čadca: Ing. Mgr. Antoni Szlagor, burmister mesta Źywiec, Cena mesta Čadca: Ing. Ján Drobil, Ing. Elena Kováčová, Ing. Anna Zbojanová, Mgr. Anna Straková in memoriam, Cena primátora mesta Čadca: Dpt. Milan Kubjatko, MUDr. Vladimír Nehaj, Mgr. Pavol Sedláček

2019: Čestné občianstvo mesta Čadca: PaedDr. Ivan Čierny, brig. generál v. v., Cena mesta Čadca: Ján Kantorík, Mgr. Marián Pastorek, Cena primátora mesta Čadca: Mgr. Antónia Hudecová, Antónia Palúchová, Ján Ďurica

Osobnosti ocenené v rokoch 1994 – 2008

Čestné občianstvo mesta Čadca: JUDr. Anton Blaha, Eugen Andrew Cernan, Ján Chryzostom Korec, prof., PaedDr., Mgr. Art Vojtech Didi, doc. Mgr. Art Pavol Procházka, Michał Staśkiewicz, Carlo Wender Cena mesta Čadca: Mgr. Milan Čimbora, Miroslav Ďurica, Ing. Jozef Pollák Cena primátora mesta Čadca: Doc., Ing. Ivan Hlavoň, CSc., Doc., RNDr. Stanislav Palúch, CSc.