Presunúť na hlavný obsah

Svetový deň boja proti rakovine – 4. február 2020

Mesto

Aj tento rok si 4. februára pripomíname Svetový deň boja proti rakovine, ktorý vyhlásila Medzinárodná únia proti rakovine (UICC). Ide o iniciatívu, v rámci ktorej sa môže zjednotiť celý svet, s cieľom zvýšiť povedomie verejnosti o rakovine a upozorniť na dôležitosť primárnej či sekundárnej prevencie a zdravého životného štýlu.

Podľa štatistických údajov pribudne ročne v SR približne 34 000 nových prípadov nádorových ochorení. Stúpa podiel novo diagnostikovaných prípadov zhubného nádoru hrubého čreva a konečníka u mužov i u žien, zhubného nádoru prsníka u žien a prostaty u mužov, rovnako ako aj novo diagnostikovaných prípadov rakoviny kože u oboch pohlaví. Nádorové ochorenia sú po ochoreniach obehovej sústavy 2. najčastejšou príčinou úmrtí v SR, s podielom 25,9 %. U mužov je najčastejšou príčinou úmrtí zhubný nádor priedušnice, priedušiek a pľúc, zhubný nádor hrubého čreva a konečníka a zhubný nádor prostaty. U žien ide o zhubný nádor prsníka, zhubný nádor hrubého čreva a konečníka a zhubný nádor priedušnice, priedušiek a pľúc. 

Na vzniku nádorových ochorení sa podieľa množstvo faktorov, napr. fajčenie, nadmerná konzumácia alkoholu, telesná inaktivita, nezdravé stravovanie, nadváha a obezita, ultrafialové a ionizujúce žiarenie, znečistené životné prostredie a pod. Vzhľadom na výskyt rizikových faktorov všade okolo nás, by sme sa mali snažiť ich minimalizovať, predchádzať a vyhýbať sa im v čo najväčšej miere, pretože toto ochorenie ohrozuje každého. Odporúčania pre zdravší životný štýl, ktoré podporujú predchádzanie nádorovým ochoreniam, vyplývajúce z Európskeho kódexu proti rakovine sú:

 • Nefajčite. Neužívajte tabak v žiadnej forme.
 • Zo svojho domova spravte nefajčiarske prostredie, podporujte nefajčiarske opatrenia na pracovisku.
 • Udržujte si zdravú telesnú hmotnosť.
 • Hýbte sa každý deň. Obmedzte čas strávený sedením.
 • Zdravo sa stravujte:
  • Jedzte veľa ovocia a zeleniny, celozrnných potravín a strukovín.
  • Obmedzte vysoko kalorické potraviny (s vysokým obsahom cukru a tuku) a vyhýbajte sa sladeným nápojom.
  • Vyhýbajte sa mäsovým výrobkom; obmedzte spotrebu červeného mäsa a potravín s vysokým obsahom soli.
 • Ak pijete akýkoľvek druh alkoholu, obmedzte jeho množstvo. V záujme prevencie rakoviny je lepšie alkohol nepiť.
 • Vyhýbajte sa prílišnému slnečnému žiareniu - platí to najmä pre deti. Chráňte sa pred slnkom. Nepoužívajte soláriá.
 • Na pracovisku sa chráňte pred rakovinotvornými látkami dodržiavaním pokynov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 • Pre ženy:
  • Dojčenie znižuje riziko výskytu rakoviny u matky. Ak je to možné, dojčite.
  • Substitučná hormonálna terapia zvyšuje riziko určitých typov rakoviny. Obmedzte jej používanie.
 • Zabezpečte, aby sa vaše deti zúčastnili na programe očkovania proti:
  • hepatitíde typu B (novorodenci),
  • ľudskému papilomavírusu (HPV).
 • Zúčastňujte sa na organizovaných programoch skríningu rakoviny:
  • hrubého čreva,
  • prsníka,
  • krčka maternice.

(Zdroj: www.uvzsr.sk, www.lpr.sk)

Pripravilo: Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci