Presunúť na hlavný obsah

Máj, máj, máj, zelený, pod oblôčkom stavaný...

Mesto

Tradícia, ktorej korene siahajú až do antiky. Už staroveké národy si umiestňovali máje pred
domy na znak dobrej úrody, hojnosti a na ochranu pred zlými chorobami a duchmi. Tento
zvyk sa aj v na našom území udomácnil a dodnes zachová. Postupne začali mládenci stavať
máje aj pred každý dom, v ktorom bývalo dievča súce na vydaj. Stal sa tak symbolom
vážneho záujmu o dievča.

Stavanie májov bolo na Slovensku sprevádzané muzikou, tancom, spevom, pitím a dobrým
jedlom. Na vysokom kmeni očistenom od kôry bol pripravený vrcholec zo smreka, jedle či
brezy, ozdobený farebnými stužkami alebo mašľami. Čím bohatšie bol máj vyzdobený, tým
bohatšie dievča bolo.

Pre mladé dievčatá, ktorých vek ešte nebol na vydaj stavali chlapci máje uprostred
dediny. Máje boli ako symbol lásky vystavené počas celého mesiaca. V poslednú nedeľu v
mesiaci, chodili chlapci popoludní máje váľať a na májových veseliciach sa zabávali do
neskorej noci.

Obce nášho kysuckého regiónu za touto tradíciou nezaostávajú a aj v dnešnej modernej dobe
si tento pekný zvyk každoročne pripomínajú. Pred nejedným domom vo dvore či záhrade
môžeme vidieť menšie či väčšie Májky ozdobené vo vetre poletujúcimi stužkami. V Čadci sa
táto tradícia tiež dlhodobo uchovávala. Každoročne sa v predvečer 1. mája staval vysoký Máj
pred Domom kultúry. Postarali sa o to a bohatý kultúrny program pripravili muži, chlapci
a dievčatá z folklórneho súboru Kysučan a Kelčovan i naše skvelé ľudové hudby. Žiaľ,
v minulom a ani v tomto roku sa tejto výnimočnej udalosti nedočkáme, nakoľko pandémia na
dlhý čas pozastavila všetky kultúrne aktivity na území mesta. Môžeme však v tento deň
vyznať lásku svojim milým a pobozkať sa pod (kvitnúcou) čerešňou. Aj to je jeden z pekných
a príjemných pretrvávajúcich zvykov.