Presunúť na hlavný obsah

Oznámenie pre rodičov prváčikov

Mesto

Rodičom budúcich prváčikov oznamujeme, že zápis detí do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2021/2022 bude vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu prebiehať od 6. apríla 2021 elektronickou formou prostredníctvom aplikácie jednotlivých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca.

V prípade, že bude mať niekto s touto aplikáciou určité problémy, môže si z webovej stránky školy stiahnuť zápisný lístok, ktorý vyplní a pošle poštou na adresu príslušnej školy, resp. zašle ho ako naskenovaný dokument na mailovú adresu školy. Viac informácií nájdete na webových stránkach všetkých mestských základných škôl.