Presunúť na hlavný obsah

Potvrdenie o žití je akceptované aj bez overenia podpisu

Mesto

Vzhľadom k súčasnej nepriaznivej pandemickej situácií ochorenia COVID-19 Česká správa sociálneho zabezpečenia (ČSSZ) informuje, že výnimočne akceptuje Potvrdenie o žití aj bez overenia podpisu dôchodcu.Potvrdenie môže byť ČSSZ poslané poštou, alebo naskenované e-mailom na adresu posta@cssz.cz bez uznaného elektronického podpisu.Je však nutné, aby na tlačive Potvrdenia o žití bol uvedený dátum, podpis dôchodcu a  dôvod, kvôli ktorému nemôže byť podpis overený, napr. zákaz vychádzania, obmedzená prevádzka pošty alebo úradov.Informácie nájdete na webových stránkach ČSSZ:https://www.cssz.cz/web/cz/-/aktualni-informace-k-zasilani-tiskopisu-potvrzeni-o-ziti-pro-vyplatu-duchodu-do-zahranici

Z tohto dôvodu a z dôvodu preventívnych opatrení proti šíreniu COVID-19 na Mestskom úrade v Čadci potvrdenia o žití neoverujeme!

Matričný úrad Čadca
Tel.: 041 / 4302282