Presunúť na hlavný obsah

Svetový deň duševného zdravia - 10. október 2021

Mesto

S cieľom zvýšiť povedomie verejnosti o duševnom zdraví a zmobilizovať úsilie na podporu duševného zdravia vyhlásila Svetová federácia za duševné zdravie 10. október za Svetový deň duševného zdravia.

Svetová zdravotnícka organizácia definuje zdravie ako stav úplnej telesnej, duševnej, sociálnej pohody a nielen neprítomnosť choroby alebo postihnutia. Pri pojme zdravie, každý myslí hlavne na telesné zdravie a na duševné zdravie sa často zabúda. Duševné zdravie a sociálna pohoda má veľký význam pri vzniku mnohých závažných ochorení a podieľa sa aj na predčasnej úmrtnosti (zhruba o 20 rokov). Výskyt duševných porúch neustále narastá, medzi najčastejšie sa vyskytujúce radíme depresiu, úzkosť, panické ataky, schizofréniu ale aj závislosti. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sa depresia čoskoro stane druhou najčastejšou príčinou práceneschopnosti. Depresia môže byť mierna a krátkodobá, ale i vážnejšia a dlhodobá, môže sa u jedinca vyskytnúť raz za život, alebo viackrát. V najhorších prípadoch môže viesť aj k samovraždám. Na Slovensku bolo v roku 2020 v psychiatrických ambulanciách uskutočnených 1 851 898 vyšetrení s diagnostikovanou psychickou poruchou. Celkovo bolo vyšetrených 364 464 osôb. Rovnako aj v tomto roku boli najčastejším dôvodom ambulantnej liečby afektívne poruchy (medzi ktoré patrí napr. depresia), boli diagnostikované u 32,6 % vyšetrených osôb. 

Ak dôjde k narušenia duševnej pohody, môžu sa objaviť príznaky ako nervozita, úzkosť, nepokoj, problémy so sústredením, pamäťou či logickým myslením, náhle alebo prudké zmeny v pocitoch, strata iniciatívy, izolácia, strata záujmu o veci, ktoré človeka doteraz bavili, pocity beznádeje, smútku, plačlivosť, zhoršenie výkonnosti v práci/škole, zmeny v spánkových návykoch alebo v stravovaní. Ak by tieto ťažkosti pretrvávali dlhšie a nedokážete ich zvládnuť sami alebo za pomoci blízkych a ovplyvňujú váš výkon, vzťahy či prežívanie je dobré navštíviť odborníka. K dispozícii je aj Národná linka na podporu duševného zdravia – tel. č. 0800 193 193, kde sú k dispozícii klinickí psychológovia s minimálne desaťročnou praxou a poskytujú krízovú intervenciu pre dospelých.  

Pre udržanie dobrého zdravia je potrebná vnútorná vyrovnanosť - závisí od fyzického stavu, sociálneho prostredia, ale najmä od vzťahov medzi ľuďmi v blízkom okolí. Pevné, súdržné a kvalitné rodinné, partnerské či priateľské vzťahy sú zároveň významným podporným činiteľom pri zvládaní chronických ochorení. Čo ešte prispieva k duševnému zdraviu?

  • hovorte o tom čo Vás trápi, čoho sa bojíte, o svojich smútkoch, ale i radostiach a úspechoch,
  • vážte si samého seba, budujte si sebaúctu, neporovnávajte sa s inými, 
  • nájdite v každom dni, človeku a v udalosti niečo pekné,
  • buďte fyzicky aktívny, nájdite si takú pohybovú aktivitu, ktorá Vás baví,
  • doprajte si dostatok spánku a oddychu,
  • učte sa novým veciam, venujte sa tvorivým činnostiam,
  • ak vás premáha smútok, je dobré navštíviť príbuzného, priateľa, lekára, psychológa alebo psychiatra. 

(zdroj: www.who.int, www.uvzsr.sk, www.dusevnezdravie.sk) 

Pripravilo:  Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci