Presunúť na hlavný obsah

Mesto Čadca ocenilo osem osobností

Mesto

Po dvojročnej prestávke spôsobenej pandémiou pokračuje vedenie Mesta Čadca v tradícií oceňovania osobností, ktoré sa zaslúžili o jeho rozvoj a pozitívne zviditeľnenie doma i vo svete. 

V rámci slávnostného koncertu Kysuckého komorného orchestra v Dome kultúry v Čadci v sobotu 1. októbra 2022 si z rúk primátora Ing. Milana Guru Cenu mesta Čadca prevzali predsedníčka okresnej organizácie Únie žien Slovenska v Čadci Mgr. Jolana Krkošková, vedúca Domu charity sv. Gianny v Čadci Bc. Eva Ondrušková, lekár – urológ MUDr. Peter Pištek a učiteľka hudby Viera Sojčáková, Dis Art. Cena primátora mesta Čadca bola udelená predsedovi Olympijského klubu Kysuce Mgr. Jaroslavovi Klusovi, pedagógovi a fotografovi PaedDr. Jaroslavovi Veličkovi a hokejistom – olympionikom Adriánovi Holešinskému a Marekovi Hrivíkovi. Poslednému z menovaných bude cena odovzdaná dodatočne, nakoľko sa pre neodkladne pracovné povinnosti nemohol slávnosti zúčastniť. Oceneným srdečne blahoželáme a prajeme veľa šťastia, zdravia a úspechov v osobnom i profesionálnom živote. 

Program v druhej časti mimoriadne vydareného večera sa niesol v znamení krásnej hudby. Pod vedením dirigenta Karola Kevického sa spoločne s Kysuckým komorným orchestrom predstavili na pódiu mladí talentovaní sólisti z Kysúc – Vanesa Šutá (soprán), Eliška Urbánková, Rastislav Kaličák (obaja husle) a Michal Kocifaj (violončelo). Zazneli jedinečné skladby J. S. Bacha, W. A. Mozarta, A. Vivaldiho, A. Chačaturjana, D. Šostakoviča, A. Dvoŕáka a ďalších majstrov hudby. 

Po celý čas vládla v sále vynikajúca priateľská a žičlivá atmosféra. Teší nás, že v meste sa opäť naplno rozbieha kultúrny a spoločenský život, že sa môžeme stretávať s blízkymi a priateľmi, spoločne prežívať jedinečné chvíle prinášajúce radosť do nášho života.

Mesto Čadca aj touto cestou ďakuje všetkým organizátorom a účinkujúcim koncertu, ako aj divákom za priazeň a podporu kultúrneho diania v našom meste.