Presunúť na hlavný obsah

Pozývame vás na spomienkovú slávnosť pri Pamätníku Slovenskej národnej rady

Mesto

MO Matice slovenskej v Čadci, Mesto Čadca a Kysucké múzeum v Čadci vás pozývajú na spomienkovú slávnosť pri príležitosti 174. výročia pôsobenia Slovenskej národnej rady v Čadci. Slávnosť sa uskutoční v piatok 9. 12. 2022 o 11. hod. pri Pamätníku SNR v Čadci. Podujatie sa koná pod záštitou primátora Mateja Šimáška.

Udalosti roku 1948 v Čadci

Do kroniky  nášho mesta sa zásadne zapísal rok 1848. V chladných decembrových dňoch k nám priviedol významných slovenských dejateľov – Ľudovíta Štúra, Jozefa Miloslava Hurbana a ďalších predstaviteľov slovenského dobrovoľníckeho zboru. Meruôsmy rok a pôsobenie Slovenskej národnej rady v Čadci zanechali hlbokú stopu, prispeli k nárastu a prehĺbeniu slovenského národného povedomia obyvateľov mesta i priľahlých obcí. Veď práve na pôde Čadce, 6. decembra bola vydaná Výzva k národu slovenskému. Správa mesta sa, hoci len na veľmi krátky čas, dostala do slovenských rúk. K dobrovoľníkom sa pridalo 30 miestnych obyvateľov.

Mesto opustili nadránom 7. decembra. Aj po 174 rokoch je ich odkaz pre nás dôležitý. Vážime si ho a každoročne pripomíname.

Na pamiatku udalostí v roku 1848 zasadili naši predkovia pri kostole niekoľko líp. Dnes sú z nich nádherní, mohutní a tichí svedkovia minulosti. Udalosti pripomína aj Pamätník SNR na Námestí slobody – monolit s reliéfom slovenského dobrovoľníka. Jeho autorom je sochár Vojtech Ihriský. Predtým sa nachádzal na budove starej fary, kde sa Slovenská národná rada usídlila. Autormi pamätníka sú Pavol Muška a Vladimír Macura. Slávna minulosť sa zrkadlí a ustavične pripomína aj v názvoch ulíc – Hurbanova, Štúrova, Janka Kráľa. Hurbanov odkaz a meno hrdo nesie aj čadčianske gymnázium.

Každoročným pripomínaním udalostí, ktoré sa odohrali počas revolúcie v roku 1848 v našom meste, si obnovujeme aj svoju historickú pamäť aj pri tomto Pamätníku Slovenskej národnej rady. Aj v súčasných dňoch je pre nás trvalým zdrojom sebavedomia a symbolom úcty voči všetkým, ktorí kliesnili cestu k slobode nášho národa.

Mo Matice slovenskej v Čadci, Mesto Čadca a Kysucké múzeum v Čadci vás pozývajú na spomienkovú slávnosť pri príležitosti 174. výročia pôsobenia Slovenskej národnej rady v Čadci. Slávnosť sa uskutoční v piatok 9. 12. 2022 o 11. hod. pri Pamätníku SNR v Čadci. Podujatie sa koná pod záštitou primátora Mateja Šimáška.