Presunúť na hlavný obsah

Adventné trhy 2023 - Informácie pre záujemcov o predaj

Mesto

Mesto Čadca oznamuje záujemcom o účasť, že v dňoch 14.12.2023 - 15.12.2023 sa v meste Čadca budú konať adventné trhy. Prihláška na podujatie pre predajcov je zverejnená celoročne na webovej stránke mesta www.mestocadca.sk v sekcii Tlačivá a formuláre pre občana a podnikateľa. K žiadosti je potrebné doložiť aj všetky dokumenty uvedené v žiadosti.

Zároveň upozorňujeme záujemcov, že podanie prihlášky neznamená automaticky pridelenie predajného miesta. Po ukončení prijímania prihlášok budú informovaní iba tí záujemcovia, ktorým bolo pridelené predajné miesto. Termín uzávierky podávania prihlášok je jeden mesiac pred konkrétnym jarmokom a teda do 14.11.2023.
Mesto Čadca ako organizátor si vyhradzuje právo výberu účastníkov a určenia rozmiestnenia jednotlivých predajných stánkov. Povolenia k predaju budú vybavované priebežne a predajné miesta budú prideľované vybavované chronologicky podľa termínu doručenia úplných prihlášok s prihliadnutím na predajný sortiment a zameranie trhov.

Vyplnenú prihlášku spolu s požadovanými prílohami môžete poslať poštou na adresu Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca, osobne v podateľni Mestského úradu v Čadci alebo na e-mailovú adresu tatiana.tomascova@mestocadca.sk

Vyhlasovateľ oznamuje, že nejde o verejnú obchodnú súťaž v zmysle Obchodného zákonníka, ani o verejnú súťaž v zmysle Občianskeho zákonníka.