Presunúť na hlavný obsah

Vírusová hepatitída (žltačka) typu A

Mesto

Hepatitída typu A – označovaná aj ako „choroba špinavých rúk“, je prenosné ochorenie, ktorého pôvodcom je vírus hepatitídy A. Zdrojom nákazy je infikovaný človek v infekčnom štádiu ochorenia, kontaminovaná voda a potraviny. Najčastejšie sa prenáša priamym kontaktom – špinavými rukami, pri nedodržaní zásad osobnej hygieny (nedostatočné umývanie rúk po toalete, pred jedlom), tesným kontaktom (hlavne v rodinách, detských kolektívoch) alebo nepriamo – prostredníctvom kontaminovanej vody či potravín. Vírus je značne odolný voči vplyvom vonkajšieho prostredia. 

Ochorenie u človeka spôsobuje vírusový zápal pečene. Zo začiatku príznaky pripomínajú chrípku a gastrointestinálne ťažkosti, spojené s bolesťou brucha, kĺbov, nechutenstvom, nevoľnosťou, únavou, zvýšenou teplotou, neskôr býva prítomný aj tmavý moč, prípadne svetlá stolica alebo hnačka. Objaviť sa môže aj žlté sfarbenie očí a kože. Prvé príznaky sa môžu objaviť až mesiac po tom, čo sa človek infikoval vírusom hepatitídy A. Inkubačná doba (čas od vniknutia vírusu do organizmu, až po objavenie sa prvých príznakov) je v tomto prípade v rozmedzí 15 – 50 dní. Priebeh je väčšinou mierny, u detí môže v niektorých prípadoch infekcia prebiehať bez viditeľných príznakov. Závažnosť ochorenia stúpa s vekom. Napriek tomu, nie je prechod do chronického štádia. 

Ako sa chrániť pred žltačkou typu A?

Preventívne opatrenia v súvislosti s hepatitídou A pozostávajú v dodržiavaní hygienických opatrení. Významnú úlohu zohráva hygiena rúk, dôsledne si umývajte ruky po použití toalety, pred jedlom, po príchode domov a pod. Dbať na čistotu svojich rúk je veľmi dôležité, pretože prenos infekcie je možný už aj v období pred príznakmi ochorenia. Rovnako sa odporúča zamerať sa na predmety, s ktorými prichádzate priamo do kontaktu (kľučky, vodovodné batérie, splachovacie zariadenia WC) a pravidelne ich dezinfikovať. Ďalej sa uplatňujú faktory, ktoré pôsobia preventívne, a to vysoký hygienický štandard bývania, hromadné zásobovanie obyvateľstva nezávadnou pitnou vodou z kontrolovaných vodovodov, zabezpečenie kanalizácie. 

Na prevenciu hepatitídy A je k dispozícii aj bezpečná a účinná vakcína, očkovanie je účinným prostriedkom pred ochorením. Očkovanie proti vírusovej hepatitíde A sa odporúča osobám, ktoré pracujú v potravinárstve, osobám pred plánovanou cestou do krajín s nízkou hygienickou úrovňou a vysokou cirkuláciou vírusu v populácii, deťom vo veku dvoch rokov žijúcich v miestach s nízkym sociálno-hygienickým štandardom a pod. Po podaní očkovacej látky do tela nastupuje ochrana za 2-3 týždne. (O schéme očkovania sa poraďte so svojim ošetrujúcim lekárom).

V prípade akýchkoľvek otázok, alebo ďalších informácii kontaktujte oddelenie epidemiológie na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci na tel. č.: 

  • 041/4302660, 
  • 041/4302661, 
  • 041/4302662. 

(Zdroj: www.uvzsr.sk, www.who.int, Strehárová A a kol.: Aktuálne kapitoly z infektológie, ISBN 978-80-8082-108-1)

Pripravilo: Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci.

Galéria