Presunúť na hlavný obsah

Prevádzka zberného dvora

Zberný dvor je otvorený každý pracovný deň v čase od 8.00 hod. do 14.00 hod. a v sobotu od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Do zberného dvora môžu občania odovzdať oddelené zložky komunálneho odpadu (samotstane roztriedený papier, plasty, sklo, oblečenie, …), objemný odpad (napr. nábytok), chladničky, práčky, televízory, počítače, žiarivky a ostatný elektroodpad z domácnosti, batérie a akumulátory, nebezpečný odpad, jedlé oleje a tuky, motorové oleje, biologický komunálny odpad – zelený odpad v prípade, že im nebol pridelený biokomposter, drobný stavebný odpad za odplatu podľa sadzby schválenej vo VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (0,020 €/kg).

Kontakty

  • Čadca - Podzávoz (v areáli priemyselného parku)
  • GPS súradnice: N49°27´46.1" E18° 46´45.3"
  • Zberný dvor: 0948 650 916
  • Prevádzkovateľ: Mestský podnik služieb Čadca
  • Ústredňa MPS: 041 / 432 30 64