Presunúť na hlavný obsah

Oznámenie o odvolaní kandidatúry kandidáta Štefan Mrenka

Spojené voľby 2022 - sobota, 29. október

Volebná komisia Žilinského samosprávneho kraja oznamuje, že po registrácii kandidátnych listín politické hnutie REPUBLIKA odvolalo pre voľby do Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja vo volebnom obvode č. 4 kandidatúru kandidáta uvedeného na hlasovacom lístku pod poradovým číslom 20: Štefan Mrenka, Ing., 55 r., konateľ, Kysucký Lieskovec, Republika.

Údaje o kandidátovi, ktorý bol odvolaný, zostávajú na hlasovacom lístku, ale pri prideľovaní mandátov sa na nich neprihliada.