Presunúť na hlavný obsah

Zapisovateľ mestskej volebnej komisie

Spojené voľby 2022 - sobota, 29. október

Zapisovateľ mestskej volebnej komisie zabezpečuje organizačné a administratívne záležitosti súvisiace s prípravou a priebehom rokovania mestskej volebnej komisie a plní funkciu jej odborného poradcu.

Primátor mesta Čadca Ing. Milan Gura v súlade s § 169 ods. 6 volebného zákona za zapisovateľa mestskej volebnej komisie vymenoval Mgr. Máriu Chylú, zamestnanca mesta Čadca na oddelení organizačno – administratívnom.

Kontaktné údaje na zapisovateľa mestskej volebnej komisie

Mgr. Mária Chylá
Mestský úrad Čadca, Námestie Slobody 30, 022 01 Čadca
spoločná úradovňa
Kontakty: tel.: +421 41 430 22 81, mobil: +421904 483 869, e-mail: maria.chyla@mestocadca.sk
emailová adresa zriadená pre účely volieb: volby@mestocadca.sk

Upozorňujeme

Termín a presný čas odovzdania kandidátnych listín odporúčame vopred dohodnúť emailom alebo telefonicky so zapisovateľom mestskej volebnej komisie, keďže zapisovateľ ako zamestnanec mesta nemusí byť stále prítomný priamo vo svojej kancelárii (napr. v prípade čerpania dovolenky, ...).

Užitočné odkazy

Všetky informácie pre voličov, kandidátov, politické strany, ako aj o volebnej kampani, financovaní a organizačno-technickom zabezpečení volieb nájdete na:

webovom portály Ministerstva vnútra SR týkajúci sa volieb do orgánov samosprávy obcí 2022: https://www.minv.sk/?volby-selfgov22