Presunúť na hlavný obsah

Turistický sprievodca po Kysuciach

Raková

Pamätná izba Janka Palárika (1822-1872)

Je umiestnená v budove kultúrneho domu. Otvorená bola r. 1972 pri 150. výročí jeho narodenia. Na počesť tohto kňaza, dramatika a publicistu sa tu koná každý rok súťažná prehliadka ochotníckych divadiel s názvom Palárikova Raková. Návštevu pamätnej izby je potrebné vopred dohodnúť na Obecnom úrade v Rakovej – tel. č.: 041/434 10 55.

Pomník Janka Palárika

Dielo sochára  Fraňa Štefunku.

Kostol Narodenia P. Márie

Bol postavený v roku 1789, ktorého projektantom bol Jozef Zítek, bol projektantom aj Národného divadla v Prahe.

Medvedia skala v lesnom komplexe Korcháň

Je v blízkosti moravsko-slovenských hraníc. Predstavuje ukážku geologickej stavby Moravsko-sliezskych Beskýd, vytváraných striedaním ílovcov a pieskovcov. Nerovnaká odolnosť týchto skál proti účinkom erózie podmienila vznik zachovaných skalných solitérov. Tento má rozmery veľkosti poschodového domu. Prístup:  je od rekreačného areálu Korcháň lesnou cestou smerom k hranici. Peši to trvá asi 30 minút.

Prírodná rezervácia Veľký Polom

Zaberá vrcholovú časť Veľkého Polomu (1067 m) a nachádza sa v katastri obce Raková. Predmetom ochrany sú prirodzené spoločenstvá jedľo-bukových smrečín s výskytom skalných útvarov rôznych zlepencov.

Staškov

Rodný dom herca Jozefa Krónera

Nachádza sa za železnicou v blízkosti stanice, na ktorej bol zamestnaný jeho otec. Neskôr sa rodičia presťahovali do Serede. Do obce svojho rodiska a detstva sa počas celého života často vracal, najmä na známy futbalový turnaj o pohár Jozefa Krónera, ktorý sa tu koná každoročne na druhú júlovú nedeľu od roku 1971.

Pomník Jozefa Krónera

Bol postavený v roku 2001 pred budovou kultúrneho domu.

Kalvária v osade Jelitov

Je známe pútnické mesto. Prísupné je cestou podĺž potoka Olešňanka, ktorý tvorí hranicu medzi obcami Staškov a Olešná. V areáli kalvárie je upravený prírodný prameň.

Mohutná lipa

V obci Staškov je pozoruhodná aj mohutná lipa pri bývalej základnej škole v ústredí obce, ktorá má v prsnej výške obvod 390 cm a je zaujímavo rozvetvená mohutnými konárami.

Turzovka a okolie

Pamätná izba spisovateľa Rudlofa Jašíka

Je v budove kultúrneho domu, ktorý nesie jeho meno. Zriadená bola v roku 1979, pri 60. výročí jeho narodenia. Na jeho počesť sa každý rok konajú Jašíkove Kysuce, literárna súťaž mladých prozaikov. Návštevu pamätnej izby je potrebné vopred dohodnúť na tel. č.: 041/435 22 10 – Centrum voľného času Turzovka.

Kostol Nanebovzatia P. Márie

Bol postavený v roku 1759 a je pozoruhodný svojím bohatým  interiérovým  vybavením,  najmä  krížovou  cestou  a  obrazom  Ružencovej Panny Márie, ktorých autorom je J. B. Klemens.

Pútnické miesto Živčáková

V blízkosti železničnej zastávky Turzovka – vyšný koniec je začiatok chodníka k miestu údajného zázračného zjavenia Panny Márie na vrchu Živčáková, ktoré sa nachádza na trojmedzí chotárov obcí Vysoká, Korňa a Turzovka.

Socha Drotára s džarkom

Socha je dielom Miroslava Cipára, pripomína známu kysuckú tradíciu drotárstva.

Beskydské slávnosti

Slávnosti sa konajú každoročné v strede augusta, za účasti súborov Euroregiónu Beskydy. Hlavný program prebieha v prírodnom amfiteátri, ktorý patrí k trom prírodným scénam na Kysuciach.

Korňa

Korňanský ropný prameň

Je ukážkou typickej vlastnosti flyšového pásma roponosnosti. Prejavuje sa povrchovým výverom v pramennom jazierku o priemere asi 1,5 m. V roku 1999 sa v blízkosti konali prieskumné vrty, ktoré však nepotvrdili výskyt ropy v množstvách vhodných na priemyslovú ťažbu. Prístup: autobusom, od cesty sa nachádza jazierko asi 300 m.

Pútnické miesto Živčáková

Popri ceste sa nachádzajú pútnické zastavenia krížovej cesty.

Klokočov

Klokočovske skálie – je to prírodná rezervácia geologického odkryvu skál v skalnej hrane asi 300 m dlhej a 15-25 m vysokej, s ukážkou guľovitej odlučnosti. Prístup: autobusom po ceste medzi časťami Hrubý Buk a Hlavice, pri osade Jarošovci po vyznačenom chodníku smerom ku skáliu. Prehliadka trvá asi 1 hodinu. Predmetom ochrany je aj nálezisko rebrovky rôznolistej, ktorá je symbolom Chránenej krajinnej oblasti Kysuce.

Kornica

Geologická lokalita pieskovcov a zlepencov s výskytom guľovitej odlučnosti. Gule sú mierne sploštené. Odkryv sa nachádza v kameňolome. Prísup: autobusom do rovnomennej osady, potom pešo smerom k hranici Slovenska s Českou republikou.

Národná prírodná rezervácia Malý Polom

Nachádza sa na moravsko–slovenskom pomedzí v okolí vrcholu Malý Polom (1061 m). Predmetom ochrany sú prirodzené spoločenstvá jedľo-bukových smrečín s výskytom skalných hrán zlepencov.

Skalné pereje na riečke Predmieranka

Sa nachádzajú na horskom úseku tejto rieky, ktorá sa na dlhom úseku „kĺže“ po odkrytých skalných vrstvách, naukladaných na seba a vytvára tak ojedinelý prírodný jav. Prístup: autobusom do osady Vrch Predmier, odtiaľ potom peši proti prúdu spomenutej riečky. Prehliadka trvá celkom asi 1 hodinu.

Čudácka

Pás skalných brál nasledujúcich v rade za sebou v dĺžke cca 150 m. Ukážka rôznej odolnosti pieskovcov a zlepencov voči eróznym procesom. Prístup: nachádza sa na kóte Čudácka (827 m), na hrebeňovej trase z Bieleho Kríža na Konečnú.

Vysoká nad Kysucou

Pamätná izba Eugena Cernana

Je umiestnená v budove obecného domu. Otvorená bola v roku 1994, pri  návšteve Eugena Cernana rodnej obce starých rodičov z otcovej strany, ktorí sa v roku 1903 vysťahovali do USA. (Z matkinej strany pochádzali starí rodičia Eugena Cernana z okolia Tábora v Českej republike). Eugen Cernan bol veliteľom americkej expedície Apollo 17, ktorá v roku 1972 pristála na Mesiaci. Pred návštevou odporúčame dohodnúť sprístupnenie pamätnej izby na obecnom úrade – tel. č.: 041/436 11 01 alebo 041/436 11 60.

Pomník obetiam Semetešskej tragédie

Nachádza sa pri ceste z Turzovky do Veľkého Rovného, pod osadou Semeteš. Pripomína tragédiu z 20. apríla 1945, keď ustupujúci fašistickí vojaci ako pomstu za vybuchnutú mínu postrieľali 21 obyvateľov z tejto osady a viac domov vypálili. Jediným zachráneným bol Štefan Cipár – otec známeho akademického maliara Miroslava Cipára. Š. Cipár zomrel v roku 1992 a dožil sa 90-tich rokov.

Dlhá nad Kysucou

Súbor objektov ľudovej architektúry v osade U Gajdoši

Je to chránený súbor objektov ľudovej architektúry v osade U Gajdoši. Zahŕňa obytné a hospodárske objekty s popisnými číslami 51 až 57. Prístup: z konečnej stanice autobusovej linky Turzovka – Dlhá nad Kysucou, odtiaľ asi 10 minút pešo do spomenutej osady.

Makov

Prameň rieky Kysuca

Sa nachádza pod vrcholom kopca Hričovec (1062 m), ktorý je prírodnou rezerváciou. Prameň nie je sprístupnený. Kysuca je vytváraná sútokom viacerých prameňov z územia pod Hričovcom v časti zvanej Kysučné. Prístup: z konečnej stanice autobusovej linky Turzovka – Dlhá nad Kysucou, odtiaľ asi 10 minút pešo do spomenutej osady.

Brest hrabolistý

Sa nachádza v osade Papajovci v miestnej časti Kopanice. Je to najstarší 400–ročný a najmohutnejší strom, obvod kmeňa je 635 cm, na   Kysuciach s vysokou biologickou, vedeckou a estetickou hodnotou.

Pomník partizána

Nachádza sa moravsko-slovenskom pomedzí medzi obcami Makov a Veľké Karlovice. Autorom diela je Jozef Malejovský. Pomník bol postavený v roku 1984 na pamiatku partizána brigády J. Žižku, ktorá sa počas SNP prebojovala na Moravu, aby rozšírila protifašistický odboj aj na územie tzv. Protektorátu. Miesto je strediskom každoročných stretnutí odbojárov z oboch častí hranice v období osláv SNP.

Náučný chodník Družba

Vedie po hrebeni pohoria Javorník, ktoré je hranicou medzi Slovenskom a Českou republikou. Začína sa pri už spomenutom pamätníku Partizáma a pokračuje smerom na juh až k stredisku Portáš. Upozorňuje na prírodné a historické hodnoty na trase a v okolitých obciach. Po oboch stranách chodníka sú krásne výhľady na okolitú krajinu.

Národná prírodná rezervácia Veľký Javorník

Je najstaršou prírodnou rezerváciou na Kysuciach. Vyhlásená bola v roku 1967. Nachádza sa na území obce Makov na svahu Veľkého Javorníka (1071 m).  Rezerváciu tvorí jedľobučina s prísmesou smreka, ktorá má pralesovitý vzhľad.

Prírodná rezervácia Hričovec

Nachádza sa v katastri obce Makov. Zabezpečuje ochranu prirodzených lesných spoločenstiev v pramennej oblasti rieky Kysuca.

Upozornenie: do oboch prírodných rezervácií sa vstup nedoporučuje, aby sa chránili pred poškodzovaním prírodných spoločenstiev. Do ich blízkosti dovedie návštevníkov spomenutý náučný chodník Družba.