Presunúť na hlavný obsah

Stavba diaľnice informuje

Upozornenia

V súvislosti s realizáciou prác na ceste I/11 a moste SO 218-00 Vás informujeme, že od cca 19.8.2021 – 30.9.2021, bude obmedzený pohyb chodcov po mostnom provizóriu ponad železničnú trať.

Ako obchádzkové trasy je možné využívať SO 217-00 Lávka pre peších v časti Podzávoz a následne cez SO 125-00 Miestna komunikácia v Podzávoze, resp. SO 204-00 Podchod pre peších v km 38,546 D3 z miestnej komunikácie U Špindli Bukov.