Presunúť na hlavný obsah

Pozor výzva pre tých, ktorí poskytujú ubytovanie

Upozornenia

Poskytovatelia ubytovania mestu Čadca predložia po skončení každého kalendárneho mesiaca výkaz o počte nocí, v ktorých skutočne poskytoval odídencovi ubytovanie. Tento výkaz sú povinný predložiť do 5 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca.

Príspevok bude následne poskytovateľovi vyplácať obec - na účet v banke alebo v hotovosti. K výplate finančných prostriedkov prenajímateľovi dôjde až po tom, ako obec tieto finančné prostriedky dostane od ministerstva vnútra.

Bližšie informácie  na webe: https://www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie