Presunúť na hlavný obsah

Pozor _ VÝZVA PRE TÝCH, KTORÍ POSKYTUJÚ UBYTOVANIE

Novinky

Blíži sa termín podania výkazu - termín do 5.8.2022.
 
Upozorňujeme

Termín a presný čas odovzdania výkazu odporúčame vopred dohodnúť emailom: petra.duranova@mestocadca.sk alebo telefonicky +421 908 563 271 nakoľko poverený pracovník nebude prítomný priamo vo svojej kancelárii z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie budovy MsÚ Čadca.

Poskytovatelia ubytovania mestu Čadca predložia po skončení každého kalendárneho mesiaca výkaz o počte nocí, v ktorých skutočne poskytoval odídencovi ubytovanie. Tento výkaz je potrebné predložiť do 5 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca.

Príspevok bude následne poskytovateľovi vyplácať obec - na účet v banke alebo v hotovosti.

Upozorňujeme, že k výplate finančných prostriedkov prenajímateľovi dôjde až po tom, ako obec tieto finančné prostriedky dostane od ministerstva vnútra.?

Viac informácií: https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=prispevok-za-ubytovanie-cudzinca