Presunúť na hlavný obsah

PRÍSPEVOK ZA UBYTOVANIE ODÍDENCOV - VÝKAZY ZA 12/2022

Upozornenia

Oznamujeme vlastníkom nehnuteľností, ktorí poskytujú ubytovanie odídencom z Ukrajiny, že príspevok za ubytovanie za mesiac 12/2022 si môžu uplatniť do 9.1.2023.
Termín a presný čas odovzdania výkazu odporúčame vopred dohodnúť emailom: petra.duranova@mestocadca.sk alebo telefonicky +421 908 563 271.

Dovoľujem si vás upozorniť na to, že ak je osobe so štatútom utečenca (odídencovi) udelený prechodný pobyt na území SR, tak si naň už nie je možné uplatňovať príspevok na ubytovanie.

DOČASNÉ ÚTOČISKO PLATÍ OSOBÁM Z UKRAJINY AJ PO 31. 12. 2022,
Osobám, ktoré majú v potvrdení o dočasnom útočisku dátum platnosti do 31. 12. 2022, došlo na základe uznesenia vlády SR k automatickému predĺženiu už poskytnutých dočasných útočísk, a to z pôvodného dátumu do 31. 12. 2022 na dátum do 4. 3. 2023.
Link na overenie potvrdenia: https://portal.minv.sk/.../dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


UPOZORNENIE:
Žiadatelia o príspevok za ubytovanie odídenca si musia overovať aktuálne informácie a tlačivá na stránke Ministerstva vnútra: https://www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie