Presunúť na hlavný obsah

Doplňujúca informácia_Výberové konanie na pozíciu riaditel'a/ky Mestského podniku služieb Čadca

Upozornenia

 Termín a miesto podania prihlášky:

Prihlášku do výberového konania zasielajte spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi v zalepenej obálke s označením "Výberové konanie - riaditeľ/ka MsPS - NEOTVÁRAŤ" najneskôr do 14.11.2023. (Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo pečiatke podateľne Mestského úradu v Čadci).
Miesto odovzdania – 7:00 – 15:30 hod. podateľňa Mestského úradu v Čadci.

Miesto odovzdania po 15:30 hod. do 00:00 hod.  

Mestská polícia Čadca
Slovenských dobrovoľníkov 985
02201 Čadca

tel. kontakt: 041 433 21 33, 041 433 21 30