Presunúť na hlavný obsah

Kedy je potrebné podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti?

Upozornenia

Získali ste v roku 2022 pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor? Zo zákona o miestnych daniach vám vyplývajú povinnosti.
 
Ak ste od 02.01.2022 do 01.01.2023 kúpili, predali, zdedili, darovali alebo ste dostali darom: byt, dom, nebytový priestor alebo garáž je potrebné podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti.
 
Čo sa týka sledovaného obdobia od 02.01.2022 do 01.01.2023 – dôležitý je dátum zápisu vkladu vlastníckeho práva do katastra.
 
Zákonná lehota na podanie je do 31. januára 2023.
 
KDE A AKO MÁM PODAŤ DAŇOVÉ PRIZNANIE?
Daňové priznanie je možné podať na meste/obci podľa toho, kde sa nehnuteľnosť nachádza.
Daňové priznanie stačí podať jednorazovo. Počas ďalších rokov vám výšku dane určí správca dane (mesto/obec) automaticky.
Daňové priznanie môžete podať osobne/poštou
 
KDE NA INTERNETE NÁJDEM TLAČIVÁ A VZORY DAŇOVÉHO PRIZNANIA?
Nájdete ich na stránke Ministerstva financií SR https://www.mfsr.sk/.../editovatelne-tlacivo-priznania-k.../
 
KOĽKO BUDEM PLATIŤ DAŇ A DOKEDY JU MUSÍM ZAPLATIŤ?
Výšku dane vám vypočíta a určí správca dane na základe m2 (metrov štvorcových).
Výpočet a rozhodnutie o výške dane vám pošle mesto alebo obec poštou. Splatnosť dane z nehnuteľnosti je 15 dní.
Pozor: Pri nepodaní daňového priznania v riadnom termíne môže správca dane uložiť pokutu do výšky do 3 000 eur.
 
PRÍKLADY
Podpis kúpnej zmluvy: 10.03.2022
Dôležité: ako majiteľ nehnuteľnosti zapísaný na katastri: 06.05.2022
Povinnosť podať daňové priznanie: do 31.01.2023
 
Podpis kúpnej zmluvy: 30.11.2022
Dôležité: ako majiteľ nehnuteľnosti zapísaný na katastri: 04.01.2023
Povinnosť podať daňové priznanie: do 31.01.2024