Presunúť na hlavný obsah

Voľné pracovné miesto - školský špeciálny pedagóg na ZŠ s MŠ Horelica

Úradné oznamy

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Horelica 429, 022 01 Čadca  prijme: Odborný zamestnanec v ZŠ - školský špeciálny pedagóg – trvalý pracovný pomer - na čiastočný úväzok (11 hodín týždenne) s nástupom od 1.februára 2019 + asistent učiteľa (8 hodín týždenne) na čiastočný úväzok na dobu určitú.

Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • štruktúrovaný životopis,
  • doklady o ukončenom vzdelaní,
  • súhlas na spracovanie osobných údajov  zmysle zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Požadované doklady zasielajte na adresu školy: Základná škola s materskou školou, Horelica 429, 022 01 Čadca, alebo email: zshorelica@centrum.sk

Kontaktná osoba: PaedDr. Renáta Rišianová, riaditeľka školy, tel. č. 0948 030 150