Presunúť na hlavný obsah

Zrušené spoločné verejné prerokovanie INOVÁCIA VEDENIA V404 VARÍN – ŠT. HRANICA SR/ČR

Úradné oznamy

Mesto Čadca v spolupráci s Mestom Krásno nad Kysucou, Obcami Svrčinovec, Raková, Dunajov a Zákopčie a navrhovateľom stavby - Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s. Bratislava oznamuje, že spoločné verejné prerokovanie Správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti „INOVÁCIA VEDENIA V404 VARÍN – ŠT. HRANICA SR/ČR“, v zmysle zákona NR SR č.24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktoré sa malo konať dňa 18. júna 2020 (štvrtok) o 10:00 hodine v Kultúrnom dome v Čadci (Matičné nám.), sa v uvedenom termíne konať NEBUDE.

Konanie sa odkladá z dôvodu pretrvávania mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID-19 - na základe § 65 g) zákona NR SR č.24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. O náhradnom termíne a spôsobe vykonania spoločného verejného prerokovania Vás budeme informovať.

Do Správy o hodnotení je možné nahliadnuť na Mestských úradoch Čadca a Krásno nad Kysucou a Obecných úradoch Svrčinovec, Raková, Dunajov a Zákopčie. Správa je tiež prístupná elektronicky na: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/inovacia-vedenia-v404-varin-st-hranica-sr-cr