Presunúť na hlavný obsah

Oznámenie o strategickom dokumente Územný plán obce Oščadnica

Úradné oznamy

Mesto Čadca, Mestský úrad v Čadci, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva oznamuje, že dňa 16.03.2022 bolo doručené Okresným úradom Čadca, odborom starostlivosti o ŽP, Palárikova 91, 02201 Čadca oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Oščadnica“, obstarávateľom Obec Oščadnica.

Mesto Čadca ako dotknutá obec podľa § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informuje, že oznámenie o strategickom dokumente Územný plán obce Oščadnica“ internetovej stránke
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-oscadnica

Verejnosť má možnosť nahliadnuť do dokumentu na uvedenej internetovej stránke, alebo na Mestskom úrade v Čadci, oddelení ŽP a OH, kanc. č.202, robiť si z neho odpisy, výpisy. Taktiež je možnosť konzultácie v pracovné dni, počas úradných hodín na Okresnom úrade v Čadci, odbore ŽP. Konzultáciu je potrebné vopred dohodnúť telefonicky na č.t. 041/4308751 alebo mailom: monika.husarova@minv.sk. Sprístupnenie informácie pre verejnosť je 14 dní.

Vyjadrenie je potrebné predložiť na Okresný úrad, odbor starostlivosti oŽP, Palárikova 91, 022 01 Čadca.