Presunúť na hlavný obsah

Informácia k úhrade daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Úradné oznamy

Mesto Čadca ako správca miestnych daní (daň z nehnuteľností, daň za psa, miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady) doručilo rozhodnutia o vyrúbení miestnych daní do elektronických schránok aktivovaných na doručovanie. Daňovým subjektom, ktoré nemajú aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, začne doručovať rozhodnutia o vyrúbení miestnych daní od 1. júna 2023.

Mesto Čadca vychádza v ústrety daňovým subjektom a už od 9. mája 2023 majú možnosť prevziať si rozhodnutie o vyrúbení uvedených miestnych daní na Mestskom úrade v Čadci a zaplatiť uvedené miestne dane v pokladni Mestského úradu v Čadci.