Presunúť na hlavný obsah

Pozvánka na zasadnutie MZ 28.2.2024 o 14:30 hod.

Úradné oznamy

Na základe § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 28. februára (streda) o 14.30 hod. Vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

  1. 1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice. Predkladá: JUDr. PhDr. Matej ŠIMÁŠEK, PhD.
  2. 2. Rekonštrukcia športového areálu mesta Čadca – stavebné úpravy tribún. Predkladá: Ing. Ľubomír VOJÁR, PhD.
  3. 3. Záver