Presunúť na hlavný obsah

Opatrenia prijaté v reakcii na koronavírus sa budú postupne uvoľňovať

Koronavírus

Priaznivá epidemiologická situácia a nízky výskyt nových prípadov umožňujú proces uvoľňovania zrýchliť. V súvislosti s postupným uvoľňovaním protiepidemiologických opatrení dnes zasadol krízový štáb mesta Čadca a prijal nasledovné opatrenia:

Mesto Čadca otvorí všetky materské, základné školy, školské kluby, jedálne vo svojej pôsobnosti

Od 1. júna otvárame všetky materské školy, základné školy ročník 1 – 5 a školské kluby za špecifických podmienok. ZUŠ a CVČ ostávajú naďalej zatvorené a ich činnosť pozastavená do odvolania. Krízový štáb ďalej neodporúča otvorenie základných škôl počas prázdnin na území mesta.

MHD na na území mesta nabieha na bežný režim

Vzhľadom na zlepšenie súčasnej epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky a tým súvisiace postupné uvoľňovanie zavedených opatrení proti šíreniu infekcie koronavírusu má za následok zmenu prevádzkovania dopravy od 1. júna 2020. V súvislosti s preventívnymi opatreniami proti šíreniu nákazy novým koronavírusom a ochorením COVID-19 sa naďalej podmieňuje vstup len s ochranným rúškom zakrývajúcim tvár a nosovú časť. Mimo tohto povinného ochranného prostriedku sú odporúčané aj ochranné rukavice. Autobusy budú zároveň na pravidelnej báze dezinfikované. Cestujúcim odporúčame, aby si overili premávanie spojov na webovej stránke www.cp.sk, www.ubian.sk kde nájdu aktuálne spoje, ktoré premávajú v daný režim. Informácie o cestovní počas obmedzení si môžu tiež cestujúci overiť telefonicky alebo osobne počas pracovných dní v klientskych centrách spoločnosti SAD Žilina.

Činnosť Mestského úradu v Čadci pre verejnosť opäť k dispozícií za sprísnených hygienických podmienok
V rámci uvoľňovania opatrení súvisiace s pandémiou otvorí čadčianska radnica činnosť úradu. Samozrejme, sprístupnená bude za prísnych hygienických podmienok: dodržané budú musieť byť odstupy, počet klientov v spoločnej úradovni podľa usmernenia hygienika, vstup do úradu len s rúškom, odporúčajú sa ochranné rukavice prípadne pri vstupe bude povinnosť použiť dezinfekciu.

Čiastočne otvárame vonkajšie a vnútorné športoviská v správe mesta
Mestské športového haly sú pre športové kluby otvorené od pondelka 25.5. 2020 bez možnosti používať spoločné sprchy a šatne. Detské ihriská na území mesta správca detských ihrísk na území mesta nedokáže na základe usmernenia zabezpečiť tak aby dodržal všetky prijaté prísne hygienické opatrenia, preto detské ihriská na území mesta ostávajú naďalej zatvorené.

Mestská plaváreň mesta Čadca a Mestské kúpalisko v Čadci
Krízový štáb mesta Čadca rozhodol o dátumoch znovuotvorenia objektu plavárne. Tiež rozhodol o dátume otvorenia mestského kúpaliska. Fitnesscentrum bude pripravené na otvorenie od stredy 3. júna. Potrebné bude vedenie presnej evidencie cvičiteľov, aby sa dalo v prípade pozitívneho testu u niekoho, kto chodí do posilňovne či na cvičenie, rýchlo zistiť, s kým sa tento človek mohol stretnúť v čase, keď už bol infekčný. Od 3. júna bude fungovať aj solárium. Vzhľadom k tomu, že súčasne budú prebiehať aj práce s napúšťamím vody do bazéna, sprchy budú počas niekoľkých dní odstavené. Bazén na plavárni bude pre verejnosť opätovne otvorený od pondelka 15. júna. Spustí sa aj kúpalisko. To bude pripravené na letnú sezónu od soboty 20. júna. Všetky dátumy sú ešte závislé na schválení od konzília odborníkov a následne ústredného krízového štábu a vlády SR.

Viacúčelové zariadenie pre seniorov v meste Čadca ostáva naďalej zatvorené pre verejnosť

Činnosť Domu kultúry v Čadci postupne ožíva
Obnovila sa činnosť kina, galérie a informačného centra mesta za prísnych hygienických opatrení.
Pozastavená však ostáva naďalej činnosť krúžkov, kurzov, cvičení ako aj nácvikov súborov v priestoroch Domu kultúry v Čadci.

Zberný dvor opäť od 1. 6. 2020 otvorený pre verejnosť každý pracovný deň v čase od 8.00 hod. do 14.00 hod. a v sobotu od 8.00 hod. do 12.00 hod.