Presunúť na hlavný obsah

Úhrada príspevkov v školách a školských zariadeniach

Koronavírus

Mesto Čadca informuje o postupe pri uhrádzaní príspevkov v období mimoriadnej situácie.

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zo dňa 26. marca 2020 ostávajú školy a školské zariadenia zatvorené až do odvolania. V tejto súvislosti informujeme rodičov, resp. zákonných zástupcov detí, že úhrady príspevkov za materské školy, školské kluby, základné umelecké školy, centrum voľného času a zariadenia školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú od 1. apríla až do odvolania pozastavené.