Presunúť na hlavný obsah

Aktuálny režim Mestského úradu v Čadci

Koronavírus

Vzhľadom na vývoj epidemickej situácie ostáva Mestskú úrad v Čadci naďalej pre verejnosť zatvorený. 

V prípade potreby je potrebné využívať telefonickú, elektronickú či písomnú komunikáciu. Osobne konzultovať požiadavky možno len v odôvodnených prípadoch na základe vopred dohodnutého stretnutia so zamestnancom MsÚ.
Kontakty: https://www.mestocadca.sk/kontakty/mestsky-urad.html

Matričný úrad, ohlasovňa pobytu a stavebný úrad - vybavujú len urgentné prípady po telefonickom dohovore.
Úradné hodiny upravuje pre verejnosť aj matričný úrad, ohlasovňu pobytu, ktorý bude otvorený denne od 8:00 do 14:00 hod. Matrika a ohlasovňa pobytu bude vybavovať len nevyhnutné záležitosti týkajúce sa úmrtí, narodenia detí.

Vstup občanov na MsÚ koordinujú príslušníci Mestskej polície Čadca. Každý návštevník je povinný rešpektovať ich pokyny, dodržiavať hygienické opatrenia, najmä povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, šatkou či šálom, dezinfikovať si ruky a dbať na dvojmetrový odstup. 

Ďalší vývoj bude závisieť od vývoja pandemickej situácie. O všetkých zmenách budeme včas informovať.