Presunúť na hlavný obsah

Rekonštrukcia budovy č. 2617 FK Čadca Junior - stavebné úpravy interiéru sociálnych priestorov, stavebných úprav strechy a fasády

Projekty (granty, dotácie, eurofondy)

Projekt

"EURÁ z EURA” - projekt dobudovania amatérskej futbalovej infraštruktúry

Názov projektu

Rekonštrukcia budovy č. 2617 FK Čadca Junior - stavebné úpravy interiéru sociálnych priestorov, stavebných úprav strechy a fasády.

Cieľ projektu


Zlepšenie úrovne futbalovej infraštruktúry , ktorá sa využíva ako zázemie pre tréningovú prípravu a zápasovú prax v rámci stavebného objektu Budovy č. 2617. 

Účel projektu : 
Rekonštrukcia športového zázemia - interiéru sociálnych priestorov pre hráčov a exteriéru t. j. stavebných úprav na streche a fasáde. 

Stručný popis projektu: 
Mesto Čadca má záujem získať dotáciu od SFZ účelom , ktorej by bolo zrekonštruovanie a zrevitalizovanie športového zázemia pre mládež - sociálnych priestorov a stavebných úprav strechy, fasády a tým zlepšiť zázemie a úroveň mládežníckej futbalovej infraštruktúry v meste Čadca, nakoľko terajšie priestory sú dlhodobo nevyhovujúce. 
Primárnych cieľom nášho projektu je zlepšiť úroveň infraštruktúry futbalového klubu a tým vytvoriť čo najlepšie podmienky pre rozvoj mládežníckeho futbalu v meste Čadca. 
Nami stanovený cieľ priamo nadväzuje na ciele stanovené vo výzve na predkladanie žiadostí o finančný príspevok.

Poskytovateľ

Názov: Slovenský futbalový zväz
Sídlo: Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava
IČO: 00687308
DIČ: 2020898913