Presunúť na hlavný obsah

Riešenie migračných výziev v meste Čadca

Projekty (granty, dotácie, eurofondy)
  • Operačný program : Integrovaný regionálny operačný program 
  • Kód projektu: 302091CWP1
  • Kód ŽoNFP:NFP302090CWP1

Popis projektu 

Mesto Čadca v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR s hromadným prílevom cudzincov na územie SR pred vojnou na Ukrajine zabezpečilo:

  • Potraviny, špecifický spotrebný materiál pre deti, všeobecný spotrebný materiál.
  • Potraviny - trvanlivé s uvedeným dátumom spotreby - konzervy, ryby, paštéty, strukoviny, čaj, cestoviny a iné.
  • Špecifický spotrebný materiál pre deti - detské príkrmy, kaše, krupica atď.
  • Všeobecný spotrebný materiál - hygienické potreby, pracie prostriedky, dezinfekcie, šampóny, mydlá atď.

Cieľom projektu je podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe.

Realizáciou aktivít žiadateľ prispeje k naplneniu nasledovných merateľných ukazovateľov: 

  • P0991 Počet osôb do 18 rokov, ktorým bola poskytnutá intervencia (CARE) – 52 
  • P0992 Počet osôb nad 18 rokov, ktorým bola poskytnutá intervencia (CARE) – 99

Rozpočet 

Celkový rozpočet projektu/výška oprávnených výdavkov získaných prostredníctvom finančnej podpory Európskej únie: 392 600 EUR  

Realizované s finančnou podporou Európskej únie.

Európska únia, Európsky fond regionálneho rozvoja

Integrovaný regionálny operačný program

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky