Presunúť na hlavný obsah

Zelené oázy

Projekty (granty, dotácie, eurofondy)
  • Názov projektu: Zelené oázy
  • Žiadateľ: Mesto Čadca  
  • Financovanie: Priama podpora poskytnutá prostredníctvom finančných prostriedkov z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky  
  • Rozpočet:  Celkový rozpočet projektu: 7 120 € 

Popis projektu

Zámerom projektu Zelené oázy je realizácia prvých krokov k zelenému komunitnému centru v meste Čadca v sídliskovej zóne na Hurbanovej ulici vytvorením priestoru, kde sa budú obyvatelia spoločne starať o výsadbu a komunitne využívať verejný priestor na spoločné stretnutia.

Predkladaný projekt je požiadavkou samotnej dotknutej verejnosti. Nakoľko ide o lokalitu sídliskového typu, práve takýmto typom projektu chceme vzbudiť záujem obyvateľov, ale hlavne detí o starostlivosť o takýto druh verejného priestranstva, ktoré by predstavovalo pre obyvateľov zelenú oázu pokoja a oddychu, pričom sa budú sami o ňu následne starať. Ďalším z cieľov nášho projektu je zvýšenie biodiverzity lúčneho trávneho porastu vytvorením pásov pôvodných lúčnych bylín. Súčasťou projektu je aj výstavba štartovacích vyvýšených bylinkových záhonov pre obyvateľov v rámci komunitne zdieľaného záhradničenia, a tiež obnova a pretvorenie nefunkčného pinpongového stola na hraciu plochu pre deti (šach, človeče nehnevaj sa). Posledným bodom projektu je inštalácia kruhových lavičiek s využitím existujúcej vegetácie, s možnosťou využitia recyklovaného materiálu. 

Uvedený projekt je realizovaný Mestom Čadca v spolupráci s Občianskym združením pre krajšie Kysuce a obyvateľmi Hurbanovej ulice. 

Realizované s finančnou podporou predsedu vlády Slovenskej republiky.

Realizované s finančnou podporou predsedu vlády Slovenskej republiky.