Presunúť na hlavný obsah

Prinášame vám ponuku voľnočasových aktivít Centra voľného času

Šport
Názov krúžku Veková kategória Predbežné miesto Predbežný termín
Florbal (chlapci a dievčatá ) 2. - 9. roč. ZŠ a SŠ Telocvičňa CVČ / Komenského, Rázusova Pondelok , Utorok , Piatok
Hokejbal (chlapci a dievčatá ) 3. - 9. roč. ZŠ a SŠ Telocvičňa CVČ / Hokejbal. ihrisko Piatok
Plávanie (začiatočníci a pokročilí) 2. - 9. roč. ZŠ Plaváreň Pondelok - Piatok
Športovo - pohybové hry 1. - 9. roč. ZŠ Telocvične CVČ a ZŠ Pondelok, Štvrtok
Minifutbal pri CVČ 1. - 4. roč. ZŠ Telocvičňa CVČ / Kom. Streda
Sánkarsky 1. - 9. roč. ZŠ a SŠ Telocvičňa CVČ Streda
Šachový 1. - 9. roč. ZŠ Dom kultúry Streda
Minihádzaná 1. - 4. roč. ZŠ ZŠ Komenského Streda
Hádzaná 2. - 9. roč. ZŠ a SŠ ŠH PRATEX Streda
Futbal FK Čadca 3. - 9. roč. ZŠ FK ČADCA Individuálne
Volejbalový 6. - 7. roč. ZŠ ZŠ Rázusova Individuálne
Karate (thajský box a sebaobrana) od 7 rokov Telocvičňa CVČ Utorok, Sobota
Práca na počítači 5. - 9. roč. ZŠ a SŠ CVČ Streda
Počítače hrou 1. - 4. roč. ZŠ ZŠ Milošová u Prívary Pondelok
Virtuál Web 5. - 9. roč. ZŠ a SŠ CVČ Individuálne
Fotografický 5. - 9. roč. ZŠ a SŠ CVČ Štvrtok
Strelecký 3. - 9. roč. ZŠ Telocvičňa CVČ / CVČ Utorok, Štvrtok
Turistický - Tulák a Tuláčik 1. - 9. roč. ZŠ a SŠ CVČ Streda
Hravé tvorenie 1. - 7. roč. ZŠ CVČ Utorok- Streda
Maškrtníček (varenie a pečenie) 1. - 9. roč. ZŠ CVČ /ZŠ Podzávoz Pondelok - Piatok
Stolný tenis 1. - 9. roč. ZŠ ŠH na Ul. športovcov Individuálne
Spoločenské tance 3. - 9. roč. ZŠ Dom kultúry/ CVČ Štvrtok
Súbor JOJA 3. - 9. roč. ZŠ a SŠ Dom kultúry Pondelok – Piatok
Tanečný (prípravka súboru JOJA) MŠ, ZŠ, SŠ Dom kultúry Pondelok – Piatok
Mažoretky Čačanky MŠ, ZŠ, SŠ CVČ / Rázusova /Žarec Pondelok, Utorok, Štvrtok
Spevácky 1. - 9. roč. ZŠ a SŠ CVČ Utorok
Hra na klávesy 1. - 9. roč. ZŠ a SŠ CVČ Utorok
Hra na gitare 1. - 9. roč. ZŠ a SŠ CVČ Pondelok, Streda
Anglický jazyk 1. - 9. roč. ZŠ Všetky ZŠ Pondelok- Piatok
Angličtina hrou Všetky MŠ Pondelok- Piatok
Rybársky 1. - 9. roč. ZŠ a SŠ Rybársky dom Streda
Zdravotnícky 5. - 9. roč. ZŠ CVČ Streda
Partička (hry, súťaže, spev) 1. - 9. roč. ZŠ ZŠ Podzávoz Utorok

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na našej  adrese: CVČ Čadca, Komenského 752, 02204 Čadca najneskôr do 14.09.2017.

Prihlášku do CVČ je možné vhodiť do poštovej schránky  na Ul. Komenského 752, alebo v priestoroch Domu kultúry na vrátnici.

Informácie na tel. číslach: 4334180 alebo 4334179 v čase od 8,00 do 17,00 hod.

Ponuku záujmových útvarov a žiadosť do CVČ a ďalšie informácie nájdete na stránke: www.cvcca.edu.sk, facebook.com/cvc.cadca, alebo na ZŠ a MŠ.