Presunúť na hlavný obsah

Pomoc škole v Ugande

Vzdelávanie a voľný čas

Touto cestou by sme chceli osloviť všetkých láskavých ľudí, ktorí majú možnosť a záujem podporiť našich priateľov z dedinky Bulondo v Ugande.

S touto školou naša Základná škola Jána Amosa Komenského v Čadci spolupracuje už od roku 2015, kedy jeden z jej pedagógov Brian Ssengendo pôsobil na našej škole ako dobrovoľník pri výučbe anglického jazyka.
Odvtedy žiaci našej školy udržujú so svojimi rovesníkmi korešpondenčnú výmenu listov, ale spolu s mnohými rodičmi a rodinnými príslušníkmi ako aj dobrodincami, kde by som chcel spomenúť d.p. Mgr.Mareka Rybanského z farnosti Jozefa robotníka na Kyčerke, pomáhajú vecnými aj finančnými darmi pri fungovaní ich školy. Pomohlo sa takto napríklad pri dostavbe ich školy, ktorú by z vlastných finančných zdrojov zvládali len ťažko.

Naši priatelia z Ugandy sa teraz obrátili na nás s prosbou podporiť ich projekt zameraný na počítačovú gramotnosť ich žiakov. Škola začala v roku 2008 s 25 žiakmi a v tomto roku ju navštevuje 148 chlapcov a dievčat. V súčasnosti škola disponuje 3 starými a 10 novými notebookmi, zakúpenými z peňazí štedrých darcov aj zo Slovenska, čo je žiaľ málo....Chceli by ju teda dovybaviť ďalšími počítačmi s príslušenstvom, projektorom a tlačiarňou, ako aj technickým zabezpečením internetového pripojenia na čo potrebujú niekoľko tisíc eur. Ak sa ich plány naplnia, možno sa splní dávny sen oboch škôl, spojiť sa naživo spoločnou on-line hodinou a žiaci tak budú môcť spolu komunikovať nie len prostredníctvom listov, ale aj v priamom prenose Čadca – Bulondo na hodinách anglického jazyka. Čo by bolo naozaj úžasné a jedinečné...

Veríme, že ich príbeh a túžba po vzdelaní nenechá ľahostajných mnohých z Vás a podľa možností pomôžete. Kto z lásky dáva, dvakrát dáva.

Vašu finančnú pomoc posielajte na transparentný účet založený pedagógmi našej školy s názvom POMOC ŠKOLE V UGANDE: SK26 0200 0000 0049 2112 3759

Po zozbieraní istej sumy, bude táto jednorázovo prevedená medzinárodným bankovým prevodom priamo na účet školy v Bulonde.

Ďakujeme.

Galéria