Presunúť na hlavný obsah

22. marca 2024 sme oslávili Svetový deň vody

Vzdelávanie a voľný čas

Myšlienka pripomínať si každoročne dôležitosť vody sa zrodila na konferencii OSN v Rio de Janeiro v Brazílii v roku 1992. Odvtedy sa každoročne 22. marca oslavuje Svetový deň vody a zvyšuje sa povedomie o dôležitosti a ochrane vodných zdrojov.

Tento rok sa nesie v znamení témy „Voda za mier”. Názov celosvetovej kampane zdôrazňuje potrebu spoločenskej zodpovednosti v oblasti vody. Voda môže ako vytvoriť mier, tak spôsobiť konflikt. Každému z nás by malo ísť o ochranu životného prostredia a globálny mier. Žiaci ZŠ s MŠ Podzávoz si pripomenuli dôležitosť vody rôznymi aktivitami. Žiaci 1. až 4. ročníka sa hrali na námorníkov, výskumníkov a maliarov s cieľom zvýšiť znalosti žiakov o vode, jej význame a ochrane. Žiaci 2. stupňa tiež nezabudli na vodu, o čom svedčia mnohé výtvarné práce na nástenkách. Okrem toho si žiaci 6. B triedy pripravili krátky príspevok o význame vody do školského rozhlasu a žiaci 5. B vytvorili vodnú mandalu ako symbol spolupráce v oblasti ochrany vody.

Nezabúdajme, že voda je jeden z najdôležitejších zdrojov, ktoré ľudstvo k životu potrebuje, naša najcennejšia tekutina potrebná pre život na našej planéte.

Ing. Eva Gurová

Galéria