Presunúť na hlavný obsah

Česko-slovenský súťažný festival populárnej hudby ČADCAPOP 2024

Vzdelávanie a voľný čas

Milí žiaci a pedagógovia,

opäť je tu ďalší školský rok a s ním aj festival ČADCAPOP. V tomto roku prešiel festival viacerými významnými zmenami, hlavne v oblasti organizácie, úpravy kategórií a záverečného koncertu.

Chceme, aby jeho poslaním bolo naplniť požiadavky modernej doby, ukázať aj inú („popovú“) tvár štúdia v hudobných školách a centrách voľného času. Tiež by sme radi zdôraznili, že slovenská a česká hudobná tvorba má svetu čo ponúknuť a sme na ňu patrične hrdí.

Ak sa teda venujete hudbe, študujete v základnej umeleckej škole, alebo v centre voľného času, príďte sa predviesť a zasúťažiť si so svojimi rovesníkmi. 2. ročník ČADCAPOP (v novom šate) sa v tomto
roku uskutoční:

  • 2. mája v priestoroch ZUŠ v Čadci (Ul. M. R. Štefánika 2007)
  • 3. mája v priestore Domu kultúry v Čadci (Matičné námestie 1434/11)

Prihlášky môžete zaslať:

  • Písomne: Základná umelecká škola Ul. M. R. Štefánika 2007, 022 01 Čadca
  • Mailom: sutazcadcapop@gmail.com

Termín zaslania prihlášok je najneskôr do 27.3.2024

Z technických a organizačných dôvodov si organizátor vyhradzuje právo stanoviť maximálny počet účastníkov, ktorí budú zaraďovaní do súťaže podľa dátumov podania prihlášok (poradia
prihlásenia). Toto opatrenie sme prijali z priestorových dôvodov.

V prípade upresnenia technických a organizačných záležitostí sa môžete obrátiť na: