Presunúť na hlavný obsah

Vyčistime si Slovensko 2012

Životné prostredie

V nedeľu, 22. apríla 2012, si ľudia na celom svete pripomenú Deň Zeme. Pri tejto príležitosti v minulom roku organizovalo Ministerstvo životného prostredia SR celoslovenskú akciu Vyčistime si Slovensko, do ktorej sa prihlásilo vyše 1 500 subjektov z celého Slovenska a vyzbieralo sa viac ako 1 600 000 kg odpadu. Je obrovský úspech, že sa podarilo zmobilizovať vyše stotisíc ľudí, ktorí si našli čas a svojou aktivitou tak prispeli k oslave Dňa Zeme.

Ambíciou Ministerstva životného prostredia je, zopakovať túto akciu aj v tomto roku. Na základe skúseností z minulého ročníka mierne upravili systém a logistiku celého projektu. V roku 2011 dostal každý zapojený subjekt symbolické množstvo plastových vriec a rukavíc, čo bolo pri obrovskom počte zapojených subjektov organizačne aj časovo veľmi náročné. V tomto roku je záujmom distribuovať pracovné pomôcky práve prostredníctvom Obvodných úradov životného prostredia.

Registrácia záujemcov potrvá v termíne od 22.2.2012 do 15.3.2012 na internetovej stránke www.denzeme.eu. V Registračnom formulári na stránke bude môcť každý subjekt pri svojej registrácii vyšpecifikovať, na ktorom OÚŽP si vyzdvihne pracovné pomôcky, t.j. 1 rolka vriec (10 ks) a 1 krabička rukavíc (100 ks). Vyhodnotenie registračných formulárov a distribúcia pomôcok sa bude konať v dňoch 16. - 21.3.2012.

Plagát k podujatiu