Presunúť na hlavný obsah

Jesenný zber objemných odpadov, oddelene vytriedených odpadov z domácnosti s obsahom škodlivín a jedlých olejov

Životné prostredie

Odpady musia byť vyložené na sídliskách pri jednotlivých blokoch na spevnených plochách, prípadne pri zberných nádobách a v osadách pri hlavnej ceste do 7.00 hod. v deň zberu podľa rozpisu tak, aby u nebezpečných odpadov nedošlo k úniku škodlivých látok alebo znečisteniu životného prostredia. V rámci zberu môžu občania odovzdať odpady z domácnosti: staré lieky, farby, rozpúšťadla, kyseliny, zásady, fotochemické látky (riadne uzavreté nádoby), pesticídy, žiarivky, elektroodpad, lepidlá, detergenty, batérie a akumulátory, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami a nebezpečné odpady zaradené do skupiny 20 a objemný odpad. Oleje musia byť v uzatvárateľných nerozbitných nádobách (napr. PET fľaše) s označením „jedlý olej“ alebo „motorový olej“. V rámci zberu nie je možné odovzdať stavebný odpad a  odpadové pneumatiky.

Zber sa uskutoční v dňoch od 03.10. 2016 do 26.10.2016 v čase od 7.00 hod. do 18.00 hod.

 • Pondelok,  dňa 03.10.2016  - Okružná, Komenského, Chalupkova, SNP
 • Utorok, dňa 04.10.2016 - Dukelských hrdinov, Rázusova, Bottova, Bajzova, Školská, Francisciho, Hurbanova, Ľ. Janotu, Mierova, Gočarova
 • Streda,  dňa 05.10.2016 - Martinkov potok, Palárikova po Penzión MEDEA
 • Štvrtok, dňa 06.10.2016 - Pribinova, Nám. Slobody, Májová, Holého, Štúrova, Malá, Moyzesova,, Hviezdoslavova, Sládkovičova, Hrancova
 • Piatok, dňa 07.10.2016 - J. Kráľa, M.R.Štefánika
 • Pondelok, 10.10.2016  - Jašíkova, A.Bernoláka
 • Utorok,  dňa 11.10.2016 - Kysucká cesta, Kukučinova, A. Hlinku po žel. zastávku.
 • Streda, dňa 12.10.2016 - Podbrežie, Slovenských dobrovoľníkov, Fraňa Kráľa, Potočná
 • Štvrtok, dňa 13.10.2016 - Ul. 17. novembra, Podjavorinskej, u Buty, u Krkošky, osada Kýčerka.
 • Piatok, dňa 14.10.2016 - U Kyzka, U Sihelníka, Palárikova ul. od Penziónu MEDEA
 • Pondelok, dňa 17.10.2016 - Horná ul. až Vojty
 • Utorok, dňa 18.10.2016 - mesto Čadca, Staničná ul.
 • Streda, dňa 19.10.2016 - Jesenského, U Sedláka I., U Sedláka II., Slovanská cesta, Juroši, Michaliny, Kotyry
 • Štvrtok, dňa 20.10.2016 - Čadečka
 • Piatok, dňa 21.10.2016 - Podzávoz, Milošová
 • Pondelok, dňa 24.10.2016 - Drahošanka, Bukov
 • Utorok – streda, dňa 25. - 26.10.2016 - Ul. A.Hlinku od žel.zastávky až Horelica – u Nemčáka, osada Capkov.